Manja slova Veća slova RSSMKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

MINISTARSTVO KULTURE

Adresa: Ulica Njegoševa 83,
81250 Cetinje, Crna Gora
E-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me

Elektronska pošta

arhiva@mku.gov.me


SEKRETAR

Igor Vučinić
Tel: +382 41 232 580
Fax: + 382 41 232 580
E-mail: igor.vucinic@mku.gov.me

KABINET MINISTRA

Marija Ivanišević, šefica kabineta
Tel:+ 382 41 232 570
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: marija.ivanisevic@mku.gov.me

Ranka Jovanović, samostalna savjetnica I u Kabinetu
Tel: + 382 41 232 570
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: ranka.jovanovic@mku.gov.me

Predrag Muhadinović, viši namještenik I - vozač
Tel: + 382 41 232 570
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me

BIRO ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Miloš Prelević, savjetnik I za odnose sa javnošću
Tel: + 382 41 232 570
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me

Rosanda Mučalica, samostalna referentkinja
Tel:+ 382 41 232 570
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: rosanda.mucalica@mku.gov.me
E-mail: pr@mku.gov.me

KANCELARIJA ZA UNESCO

Milica Nikolić, šefica - sekretarka Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO
Tel:  + 382 41 232 599
Fax: + 382 41 232 599
E-mail: milica.nikolic@mku.gov.me

Tijana Vujović, samostalna savjetnica III 
Tel: +382 41 232 582
Fax: +382 41 232 572
E-mail: tijana.vujovic@mku.gov.me

DIREKTORAT ZA KULTURNO-UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

Generalna direktorka
Dragica Milić
Tel: + 382 41 232 560
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: dragica.milic@mku.gov.me

DIREKCIJA ZA RAZVOJ DJELATNOSTI U OBLASTI KULTURNO UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA

Dobrila Popović, samostalna savjetnica I za muzičku i muzičko - scensku djelatnost
Tel: + 382 41 232 583
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: dobrila.popovic@mku.gov.me

Boris Abramović, samostalni savjetnik I za likovnu umjetnost i dizajn
Tel: +382 41 232 583
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: boris.abramovic@mku.gov.me

Ilija Subotić, samostalni savjetnik I za filmsku i pozorišnu djelatnost
Tel: +382 41 232 583
Fax: +382 41 232 572
E-mail: ilija.subotic@mku.gov.me

Milica Dragićević, samostalna savjetnica I za kulturne politike i implementaciju razvojnih programa 
Tel: + 382 41 232 583
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: milica.dragicevic@mku.gov.me

DIREKCIJA ZA STATUSNA PITANJA UMJETNIKA I STRUČNJAKA I DRŽAVNE NAGRADE

Dragoljub Janković, načelnik
Tel: +382 41 232 894
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: dragoljub.jankovic@mku.gov.me

Dragana Živković, samostalna savjetnica I za praćenje i sprovođenje propisa i prvostepeni upravni postupak
Tel: + 382 41 232 894
Fax: +382 41 232 572
E-mail: dragana.zivkovic@mku.gov.me

DIREKTORAT ZA KULTURNU BAŠTINU

Generalna direktorka
Dobrila Vlahović
Tel: + 382 41 232 540
Fax: + 382 41 232 540
E-mail: dobrila.vlahovic@mku.gov.me

DIREKCIJA ZA RAZVOJ DJELATNOSTI U OBLASTI KULTURNE BAŠTINE

Milica Martic, načelnica
Tel: +382 41 232 582
Fax: +382 41 232 572
E-mail: milica.martić@mku.gov.me

Vera Luburić, samostalna savjetnica III za pokretnu i nematerijalnu kulturnu baštinu
Tel: +382 41 232 582
Fax: +382 41 232 572
E-mail: vera.luburic@mku.gov.me

DIREKCIJA ZA DRUGOSTEPENI POSTUPAK I NADZOR 

Dušica Stanojević, načelnica
Tel: +382 41 232 893
Fax: +382 41 232 572
E-mail: dusica.stanojevic@mku.gov.me

Vladana Glogovac, samostalna savjetnica III za sprovođenje propisa i vodjenje registara i evidencija iz oblasti kulturne baštine
Tel: +382 41 232 893
Fax: +382 41 232 572
E-mail: vladana.prlja@mku.gov.me

Milena Đurović, savjetnica III
Tel: +382 41 232 893
Fax: +382 41 232 572
E-mail: milena.djurovic@mku.gov.me

DIREKTORAT ZA PROJEKTE OD KAPITALNOG ZNAČAJA ZA KULTURU I PROMOCIJU I RAZVOJ KREATIVNIH INDUSTRIJA

Generalni direktor
Aleksandar Pavićević
Tel: + 382 41 232 540
Fax: + 382 41 232 540
E-mail: aleksandar.pavicevic@mku.gov.me

Direkcija za projekte od kapitalnog značaja za kulturu

Milica Vušurović, načelnica 
Tel: + 382 41 232 891
Fax: + 382 41 232 891

Direkcija za promociju i razvoj kreativnih industrija

Petar Kovačević, samostalni savjetnik I za razvoj kreativnih industrija
Tel: + 382 41 232 583
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: petar.kovacevic@mku.gov.me


SLUŽBA ZA KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE 

Milena Bošnjak, načelnica
Tel: + 382 41 232 582
Fax: + 382 41 232 582
E-mail: milena.radenovic@mku.gov.me

Marija Mrvaljević, samostalna savjetnica I za opšte poslove i ljudske resurse
Tel: + 382 41 232 582
Fax: + 382 41 232 582
E-mail: marija.mrvaljevic@mku.gov.me

Boško Abramović, samostalni savjetnik I za informatičku tehnologiju
Tel: + 382 41 232 581
Fax: + 382 41 232 581
E-mail: bosko.abramovic@mku.gov.me

Milosav Bošnjak, samostalni referent za kadrovske poslove
Tel: + 382 41 232 581
Fax: + 382 41 232 581
E-mail: milosav.bosnjak@mku.gov.me

Ljiljana Vujović, samostalna referentkinja - upisničarka, arhivarka
Tel: +382 41 232 582
Fax: +382 41 232 582
E-mail: ljiljana.vujovic@mku.gov.me

Tamara Pavićević, samostalna referentkinja - upisničarka, arhivarka
Tel: +382 41 232 582
Fax: +382 41 232 582

Boško Tomašević, samostalni referent
Tel: + 382 41 232 570
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me

Ivan Kaluđerović, viši namještenik II - vozač
Tel: + 382 41 232 570
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me

Vlado Bojović, viši namještenik II - vozač
Tel: + 382 41 232 570
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me

SLUŽBA ZA FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE NABAVKE

Ratka Đurović, načelnica Službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke,
Tel: + 382 41 232 581
Fax + 382 41 232 581
E-mail: ratka.jovanovic@mku.gov.me

Mirjana Perovic, samostalna savjetnica I za finansije
Tel: + 382 41 232 581
Fax: 
E-mail: mira.perovic@mku.gov.me

Nikola Peković, samostalni savjetnik II za računovodstvo i EU sredstva
Tel: + 382 41 232 581
Fax: + 382 41 232 581
E-mail: nikola.pekovic@mku.gov.me

Marija Uskoković, samostalna savjetnica I za javne nabavke i državne pomoći
Tel: + 382 41 232 581
Fax: + 382 41 232 581
E-mail: marija.sibalic@mku.gov.me


ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

Branka Pejaković, rukovoditeljka Odjeljenja za unutrašnju reviziju
Tel: +382 67 247 433; +382 41 232 570
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: branka.pejakovic@mku.gov.me

Ranko Martinović, viši unutrašnji revizor
Tel: + 382 41 232 581
Fax: + 382 41 232 581
E-mail: ranko.martinovic@mku.gov.me

Nikoleta Popivoda, mlađa unutrašnja revizorka
Tel: + 382 41 232 581
Fax: + 382 41 232 581
E-mail: nikoleta.popivoda@mku.gov.me

ODJELJENJE ZA MEDJUNARODNU SARADNJU

Jelena Žarić, samostalna savjetnica I za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti kulturne baštine
Tel: + 382 41 232 570
Fax: + 382 41 232 572
E-mail: jelena.zaric@mku.gov.me

Milena Ražnatović, samostalna savjetnica I za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva
Tel: + 382 41 232 570
Fax + 382 41 232 572 
E-mail: milena.raznatovic@mku.gov.me

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Direktor
Božidar Božović
Tel: + 382 41 232 153
Fax: + 382 41 232 153
E-mail: uzkd@t-com.me