MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

KABINET

Sandra Đurbuzović, državna sekretarka

Dražen Blažić, državni sekretar

Igor Vučinić, sekretar

Dragica Milić. generalna direktorka Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo

Aleksandar Dajković, generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu

Željko Rutović, v.d. generalnog direktora Direktorata za medije

Marija Ivanišević, šefica Kabineta