MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

KABINET

Igor Vučinić, sekretar

Dragica Milić. generalna direktorka Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo

Marija Ivanišević, šefica Kabineta

Aleksandar Pavićević, generalni direktor Direktorata za projekte od kapitalnog značaja za kulturu i promociju i razvoj kreativnih industrija

Dobrila Vlahović, generalna direktorka Direktorata za kulturnu baštinu