MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

MKUMinistar kulture Aleksandar Bogdanović, biografija


Rođen je 1977. godine na Cetinju. Srednju školu pohađao je u Kaliforniji, Sjedinjene Američke Države, a diplomirao je na Fakultetu za menadžment u Beogradu 2000. godine, kao najbolji student u generaciji. Tokom studija bio je dobitnik brojnih akademskih nagrada i stipendija.

Radnu karijeru počeo je u Ministarstvu privrede Crne Gore, gdje je radio od 2000. do 2005. godine, kao savjetnik ministra i portparol Ministarstva. U decembru 2005. godine imenovan je za savjetnika Predsjednika Crne Gore za oblast ekonomskih odnosa, a 2009. godine stupio je na dužnost poslanika, tada najmladjeg u Skupštini Crne Gore. Bio je član Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije. Funkciju gradonačelnika Prijestonice Cetinje obavljao je od decembra 2010. godine do decembra 2017. godine.

Za ministra kulture u Vladi Crne Gore imenovan je 28. decembra 2017. godine

Tokom dosadašnjeg angažmana, bio je i član Stalne grupe visokog nivoa (PHLG) i predstavnik Crne Gore u okviru Atinskog procesa. Od 2011. do 2014. bio je predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore. Bio je Predsjednik Upravnog Odbora Zajednice opština Crne Gore i predsjednik Odbora direktora kompanije Monteput.

Iz oblasti koji se odnosi na međunarodne ekonomske odnose, multilatilateralne ekonomske i političke odnose, Proces stabilizacije i asocijacije i evropske integracije, završio je niz obuka i seminara u zemlji i inostranstvu. Specijalizaciju je obavio na Institutu za evropsku politiku u Berlinu 2003. godine, a na poziv Državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, 2004. godine učestvovao je u programu obuke portparola u Vašingtonu. Takodje, autor je i koautor na nekoliko naučno-istraživačkih projekata i stručnih radova iz oblasti finansija i ekonomskih odnosa. Od 2007. do 2011. godine, izvodio je nastavu na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici, na predmetima Ekonomija javnog sektora i Javne finansije EU. Bio je gostujući predavač na Univerzitetu u Beogradu, Diplomatskoj akademiji i Univerzitetu u Sofiji.

Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja, među kojima i prestižna nagrada za izbor Najgradonačelnika regiona 2014. godine, na ceremoniji za izbor najmenadžera i najkompanija regiona jugoistočne i srednje Evrope. Predsjednik Italije Đorđo Napolitano odlikovao ga je Ordenom viteza italijanske zvijezde 2014. godine, kao najznačajnije priznanje koje se uručuje stranim državljanima za naročite zasluge u promociji italijanske kulture.

U maju 2017. godine, proglašen je za počasnog građanina Majami Biča na Floridi, SAD.

Govori engleski i španski jezik.