Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Pavle Goranović za portal Analitika: Bolje ćemo kontrolisati manifestacije koje finansijski podržavamo

Pavle Goranović za portal Analitika: Bolje ćemo kontrolisati manifestacije koje finansijski podržavamo
Datum objave: 20.10.2015 10:40 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministar kulture Pavle Goranović u intervjuu za Portal Analitika potcrtava da je važnije od toga ko će biti na čelu Filmskog centra, to da ćemo u narednih par mjeseci konačno imati ustanovu koja će imati zadatak da se bavi razvojem kinematografije.

On je siguran da će skori početak rada te institucije biti važan momenat u crnogorskoj kulturi, tim prije što "kinematografiju vidimo kao važnu polugu međunarodne afirmacije naše kuture i oblast koja zaslužuje i značajniju društvenu podršku".

Goranović smatra da je opravdano pokretanje brojnih festivala u Crnoj Gori, ali da "njihovi moraju biti svjesni činjenice da Ministarstvo kulture nema kapacitete koji bi podršku obezbijedili svima".
- Zbog toga moramo uspostaviti bolji monitoring nad svim aktivnostima koje se podržavaju od strane

Ministarstva kulture, kako bi se izdvojile one manifestacije koje tu podršku zaista i zaslužuju. Naš stav je da još jednom broju manifestacija i festivala treba dodijeliti status od posebnog značaja za kulturu. Međutim, za realizaciju takvih aktivnosti, neophodni su i odgovarajući finansijski i drugi preduslovi. Naša želja je da opštine i drugi partneri prepoznaju značaj kulture, da ovu oblast ne posmatramo kao potrošača, već kao priliku za afirmisanje Crne Gore i svih njenih posebnosti - navodi on.

Ministar kulture takođe očekuje značajnu podršku lokalnih uprava koji su inače osnivači festivala od posebnog značaj za kulturu Crne Gore, a kojima država daje stalnu i nezanemarljivu podršku. On rješenje vidi i u povezivanju festivala i njihovim zajedničkim aktivnostima, "jer to je obaveza i odgovornost prema onima koji su ključni finansijeri, a to su mahom Ministarstvo kulture i opštine". Njegov plan je da, sa timom iz Ministarstva kulture, do kraja godine završi obilazak svih opština.

- To je jedna veoma zahtjevna i dugoročna aktivnost u okviru koje će se ministarstvo truditi da, u budućoj komunikaciji sa predstavnicima lokalne uprave, bude od pomoći na prevazilaženju problema, tim prije što u Crnoj Gori postoje 42 opštinske ustanove kulture i što stanje u crnogorskoj kulturi umnogome zavisi od njihovog statusa.
Goranović na kraju podsjeća da je u razgovoru sa čelnim ljudima organizacije FIAT-a dogovoreno da će ministarstvo nastaviti da sufinansira tu manifestaciju u skladu sa mogućnostima.

- Ali, više od toga, da nam je zajednička misija da FIAT postane festival od državnog značaja. Kada je u pitanju njegovo pretvaranje u instituciju kulture veoma je važna uloga Glavnog grada, kako bi se stvorio institucionalni okvir, definisali sigurni izvori finansiranja i obezbijedila infrastruktura, a podrška Ministarstva kulture sigurno neće izostati.

ANALITIKA: Ko će se naći na čelu budućeg Filmskog centra i da li imamo odgovarajući kadar za njegovo formiranje?

GORANOVIĆ: Ministarstvo kulture privodi kraju formalno-pavnu proceduru, koja će omogućiti početak funkcionisanja Filmskog centra, a koja pored imenovanja organa upravljanja i rukovođenja podrazumijeva i donošenje brojnih akata, obezbjeđivanje finansijskih, prostornih i tehničkih uslova za rad.

Uvjeren sam da imamo kapaciteta i kadrova u ovoj oblasti koji će svojim znanjem i iskustvom odgovoriti svim izazovima i obavezama budućeg Filmskog centra.

Važnije od toga ko će biti na čelu ove institucije je da ćemo u narednih par mjeseci imati ustanovu koja će, po ugledu na region i Evropu, imati zadatak da se bavi razvojem kinematografije. Siguran sam da će skori početak rada Filmskog centra biti važan momenat u crnogorskoj kulturi. A posebno stoga što kinematografiju vidimo kao važnu polugu međunarodne afirmacije naše kuture i oblast koja zaslužuje i značajniju društvenu podršku.

ANALITIKA: Da li podržavate ideju osnivanja i organizovanja sve većeg broja različitih festivala u čijem su fokusu kultura i umjetnost? Da li sve takve manifestacije s pravom pretenduju na novac iz državog budžeta?

GORANOVIĆ: U Crnoj Gori postoji veliki broj manifestacija i festivala i on se iz godine u godinu povećava. Svakako da podržavam nove inicijative u kulturi, ukoliko su one zasnovane na principima kvaliteta i održivosti i ako donose nešto novo i drugačije od onog što već postoji. Ministarstvo kulture na godišnjem konkursu sufnansira veliki broj festivala, prema definisanim kriterijumima, po kojima podršku dobijaju najkvalitetniji programi i projekti. Shodno tome, njihovi osnivači moraju biti svjesni činjenice da Ministarstvo kulture nema kapacitete koji bi podršku obezbijedili svima, već se ona dodjeljuje u skladu sa njihovim kvalitetom, programskim sadržajima i poziciji na nacionalnom, ali i međunarodom nivou. Zbog toga moramo uspostaviti bolji monitoring nad svim aktivnostima koje se podržavaju od strane Ministarstva kulture, kako bi se izdvojile one manifestacije koje tu podršku zaista i zaslužuju.

ANALITIKA: Na koji način će biti podržani festivali poput Grad teatra Budva, koji pretenduje da se nađe među manifestacijama koje su od posebnog značaja za kulturu Crne Gore?

GORANOVIĆ: Naš stav je da još jednom broju manifestacija i festivala treba dodijeliti status od posebnog značaja za kulturu, jer u kontekstu sprovođenja utvrđene kulturne politike to predstavlja doprinos razvoju kulture. Međutim, za realizaciju takvih aktivnosti, neophodni su i odgovarajući finansijski i drugi preduslovi.
Naša želja je da i opštine, ali i drugi partneri prepoznaju značaj kulture, da zajedno radimo na izgradnji svijesti da ovu oblast ne posmatramo kao potrošača, već kao mogućnost, razvojnu šansu, priliku za afirmisanje Crne Gore i svih njenih posebnosti.

ANALITIKA: Do kada će biti formirane nedostajuće institucije za manifestacije od posebnog značaja za kulturu Crne Gore - za Internacionalni TV festival Bar, KotorArt i Montenegro Film Festival?

GORANOVIĆ: Danas postoje četiri festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, programski jasno i kvalitetno profilisana, prepoznatljiva u regionu i šire, koji doprinose boljem pozicioniranju naše države kao kulturne destinacije. U prethodnom periodu mnogo se radilo na unaprijeđenju njihovog programskog koncepta. Međutim, ostvareni programski efekti, iziskuju i adekvatno institucionalno utemeljenje, na sličan način kako je to urađeno osnivanjem JU "Ratkovićeve večeri poezije". U ovom slučaju veoma je važna uloga lokalnih uprava, koje su i osnivači festivala i kojima je, kao i nama, bitno jačanje manifestacija koje doprinose unaprijeđenju kulturnog života lokalnih zajednica. Sa njima ćemo raditi na pronalaženju adekvatnog modela koji će obezbijediti još kvalitetniju festivalsku produkciju, njihov kontinuirani rad, dugoročno planiranje i povezivanje u evropske tokove saradnje.
Uglavnom, Ministarstvo kulture ima svijest da unaprijedi rad ovih, ali i drugih značajnih festivala, i isto očekuje od osnivača brojnih manifestacija kojima država daje stalnu i nezanemarljivu podršku. Zato ću insistirati i na boljem povezivanju festivala, međusobnoj saradnji i zajedničkim aktivnostima, jer to je obaveza i odgovornost prema onima koji su ključni finansijeri, a to su mahom Ministarstvo kulture i opštine.

ANALITIKA: Da li Ministarstvo kulture ima mogućnosti da "primora" opštine na saradnju kada je u pitanju finansijska i druga podrška kulturnim institucijama?

GORANOVIĆ: Moj plan je da sa timom iz Ministarstva kulture do kraja godine obiđemo sve opštine. Tako smo u
proteklih nekoliko mjeseci intenzivirali saradnju sa opštinama i razgovore o svim aspektima unaprijeđenja kulture na lokalnom nivou. Uvjeren sam da smo zajedno uspjeli da definišemo probleme na koje nailazimo, kako u institucionalnoj organizaciji i finansiranju programskih sadržaja, tako i u međuinstitucionalnoj saradnji i razmjeni programa. U svakom slučaju, to je jedna veoma zahtjevna i dugoročna aktivnost u okviru koje će se ministarstvo truditi da, u budućoj komunikaciji sa predstavnicima lokalne uprave, bude od pomoći na prevazilaženju ovih problema, tim prije što u Crnoj Gori postoje 42 opštinske ustanove kulture i što stanje u crnogorskoj kulturi umnogome zavisi od njihovog statusa.
Takođe, spremni smo da se s posebnim uvažavanjem odnosimo prema inicijativama koje dolaze iz opština.

ANALITIKA: Na koji način ćete, onda, dalje podržati Festival internacionalnog alternativnog teatra - FIAT i njegovo pretvaranje u ustanovu kulture i da li možda postoji neki drugi plan za taj festival?

GORANOVIĆ: Moje mišljenje je da FIAT zaslužuje punu podršku države. Rijetki su događaji poput FIAT-a, koji od svog obnavljanja ima podršku Ministarstva kulture, posredstvom godišnjeg konkursa za sufinansiranje.

U čestim razgovorima sa ljudima koji vode FIAT isticao sam da će Ministarstvo kulture u narednom periodu sufinansirati festival, u skladu sa svojim mogućnostima. Ali, više od toga, da nam je zajednička misija da FIAT postane festival od državnog značaja. Kada je u pitanju njegovo pretvaranje u instituciju kulture veoma je važna uloga Glavnog grada, kako bi se stvorio institucionalni okvir, definisali sigurni izvori finansiranja i obezbijedila infrastruktura, a podrška Ministarstva kulture sigurno neće izostati. FIAT je prepoznatljivost urbane kulture Podgorice i Crne Gore i svojim konceptom zavrjeđuje prestižni status, sistemske temelje koji će u budućem periodu biti neupitni.