Manja slova Veća slova RSS



MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Centralni registar spomen – obilježja, član 28 Zakona o spomen-obilježjima

Registar izdatih konzervatorskih licenci za fizička lica, član 14 pravilnika o bližim uslovima i načinu izdavanja, prestanku važenja i oduzimanja konzervatorske licence, kao i sadržaju i načinu vođenja registra izdatih konzervatorskih licenci

Registar izdatih konzervatorskih licenci za pravna lica, član 14 pravilnika o bližim uslovima i načinu izdavanja, prestanku važenja i oduzimanja konzervatorske licence, kao i sadržaju i načinu vođenja registra izdatih konzervatorskih licenci

Registar muzeja, član 14 zakon o muzejskoj djelatnosti

Registar izdatih istraživačkih licenci

Privremeno/trajno iznošenje umjetnina i antikviteta