Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Izvještaj o konsultacijama s NVO o Nacrtu sektorske analize

Datum objave: 14.05.2019 09:49 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministartvo kulture, u skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17), dana 16. aprila 2019. godine, objavilo je Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama koje djeluju u oblastima umjetnosti i kulture, za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2020. godini. Uz Javni poziv objavljen je Nacrt sektorske analize, a konsultacije su bile otvorene za davanje predloga, sugestija i komentara na dokument u pisanom ili elektronskom obliku. U skladu s javnim pozivom, konsultacije s nevladinim organizacijama trajale su 15 dana, zaključno sa 1.5.2019. godine.

U navedenom periodu dostavljeni su komentari od jedne nevladine organizacije - Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Uz pohvale za izradu kvalitetnog, sveobuhvatnog i detaljnog Nacrta sektorske analize, predložena je dopuna člana 2.1. kako bi se kao problemi koje treba rješavati projektima nevladinih organizacija prepoznali "nedovoljno učešće osoba s invaliditetom u oblasti kulture i umjetnosti, kao i nedostatak kvalitetnih sadržaja za osobe s invaliditetom u pristupačnim formatima".

Stav Ministarstva je da takva dopuna u tački 2.1. Nacrta sektorske analize nije neophodna jer se njome ne bi proizveo dodatan efekat u kontekstu povećanja učešća osoba s invaliditetom u oblasti kulture i umjetnosti ili povećanja kvalitetnih sadržaja za ta lica u pristupačnim formatima, budući da su u ovom dokumentu osobe s invaliditetom već prepoznate kao posebna ciljna grupa projekata nevladinih organizacija u oblasti kulture i umjetnosti koji se namjeravaju finansirati iz državnog budžeta (tačka 4.2), kao i da je razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva lica sa invaliditetom izdvojen kao jedan od poslova od javnog interesa u skladu sa Zakonom o kulturi (tačka 2.2). Dakle, nema nikakvih prepreka da se na javni konkurs koji bi trebalo da bude objavljen naredne godine, prema aktuelnoj Sektorskoj analizi, podnesu prijave projekata koji podržavaju učešće osoba s invaliditetom u kulturnom životu i pristupačnost kulturnih sadržaja tim osobama, već naprotiv. Prepoznajući potrebu i značaj afirmativne akcije prema osobama s invaliditetom, Ministarstvo kulture je upravo ovu grupu lica izdvojilo kao ciljnu grupu kroz oba konkursa namijenjena nevladinim organizacijama (i 2018. i 2019. godine), a ovogodišnja Sektorska analiza potvrđuje intenciju da to bude slučaj i naredne godine.

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama će biti objavljen na internet stranici Ministarstva kulture i portalu e-uprave i dostavljen učesnicima konsultacija - Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore.


Radni tim za pripremu 
Sektorske analize Ministarstva kulture