Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Saradnja sa NVO sektorom

18.01.2016.

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, br. 7/12), Ministarstvo kulture upućuje JAVNI POZIV Nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju jednog predstavnika.

03.12.2015.

Obavještenje o Javnom pozivu nevladinim organizacijama

Ministarstvo kulture obavještava da na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara nije bilo prijavljenih kandidata.

12.11.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo kulture upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara

27.07.2015.

Odluka za predstavnika nevladinih organizacija u Radnoj grupi za izradu Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture

U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 07/12) i u skladu sa javnim pozivom koji je upućen nevladinim organizacijama u cilju određivanja predstavnika u Radnoj grupi za izradu Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture, nakon uvida u pristigle prijave, Ministarstvo kulture donosi

17.07.2015.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv za člana Radne grupe za izradu Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 07/12), Ministarstvo kulture objavljuje LISTU KANDIDATA (po javnom pozivu) za člana Radne grupe za izradu Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom od 29.06.2015.godine nevladine organizacije:

26.02.2015.

ODLUKA o izboru kandidata koji su predloženi za članove Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 07/12) Ministarstvo kulture je donijelo Odluku o izboru kandidata koji su predloženi za članove Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima.