Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Obavještenje za relicenciranje

Datum objave: 03.07.2018 09:28 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture Crne Gore, obavještava sva pravna i fizička lica, koja na dan stupanja na snagu, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, imaju istraživačku i/ili konzervatorsku licencu, da su shodno članu 147b ovog Zakona dužna da, Ministarstvu kulture dostave zahtjev za relicenciranje u roku od godinu dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona, te da pravnim i fizičkim licima koja u navedenom roku ne dostave zahtjev za relicenciranje, prestaje da važi licenca.

Predmetni Zakon objavljen je u Službenom listu Crne Gore, br. 044/17 od 06.07.2017. i isti je stupio na snagu, osmog dana od dana objavljivanja.