Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

Министарство културе, у складу са чланом 3 Закона о медијима („Сл.лист РЦГ, бр. 51/02, 62/02 и „Сл.лист ЦГ“, бр.40/11), члановима 2 и 5 Правилника о начину и условима расподјеле средстава из буџета Црне Горе за финансирање одређених програмских садржаја

К О Н К У Р С за финансирање програмских садржаја у локалним штампаним медијима и непрофитним штампаним медијима у 2019. години

Датум објаве: 15.01.2019 12:19 | Аутор: МКУ

Испис Штампај страницу


Предмет конкурса: Финансирање производње програмских садржаја од значаја за остваривање јавног интереса у локалним штампаним медијима и непрофитним штампаним медијима.

Циљ конкурса: развој медијског плурализма; подршка остваривању права грађана на плурално информисање; подстицај информисања на локалном нивоу-информисање о актуелним дешавањима у области друштвеног, привредног, културног, спортског живота, информисање о историјским догађајима и личностима локалне заједнице, вриједностима, обичајима, културама и начину живота, развој медијске научне мисли, промовисање и јачање медијске писмености, подршка производњи других програмских садржаја од јавног интереса.

Теме програмских конкурса: Његовање црногорског националног идентитета и баштине, социјални статус лица са инвалидитетом, млади, дијаспора, мултикултуралност и културна разноликост.

1. Финансирање програмских садржаја у локалним штампаним медијима у 2019. години

Министарство културе финансираће у 2019. години производњу програмских садржаја од јавног интереса у локалним штампаним медијима који су фокусирани на најшире социјалне теме локалне средине у којој излазе: развој културе, еуро-атланске интеграције, историјско насљеђе, мултикултуралност, традицију, родну равноправност, социјалну интеграцију РЕ популације.

Под програмским садржајима од јавног интереса у локалним штампаним медијима, у смислу овог конкурса, подразумијевају се садржаји намијењени, без дискриминације, свим етничким, вјерским и социјалним групама локалне заједнице.

Под медијима у смислу конкурса се не сматрају: билтени, каталози и друге публикације, намијењени искључиво рекламирању, пословним комуникацијама, образовном процесу или интерном раду правних лица, вјерских, невладиних и других организација, школска гласила, "Службени лист Црне Горе ", службена гласила јединица локалне самоуправе и друга службена гласила као и плакати, леци, проспекти, транспаренти и видео стране без живе слике (члан 6 Закона о медијима Црне Горе).

Право учешћа на конкурсу имају локални штампани медији Црне Горе, чији су оснивачи и издавачи правна лица регистрована за издавање новина и часописа, или физичка лица регистрована као предузетници за издавање новина и часописа са сједиштем или пребивалиштем у Црној Гори и која су регистрована у Евиденцији медија код надлежног државног органа.


Право учешћа на конкурсу немају:

- јавне установе и други субјекти чији се рад и пројекти финансирају из буџета Црне Горе, буџета локалних самоуправа или других јавних институција и фондова
- специјализована тематска гласила, вјерска гласила и остала уско-струковна гласила намијењена информисању једне циљне групе

Учесник конкурса је дужан да попуни образац за учешће на конкурсу (преузима се са сајта Министарства) и достави:

- образац за пријаву
- пројекат (садржај и циљ пројекта, циљна група, динамика реализације, број планираних издања, број учесника у пројекту, видљивост и одрживост пројекта)
- укупан буџет пројекта са детаљном спецификацијом свих трошкова и износом средстава која се потражују од Министарства
- копију рјешења о упису медија у код надлежног органа
- рјешење о упису оснивача-издавача медија у ЦРПС
- кратке биографије кључних учесника пројекта
- по 3 примјерка од укупне продукције штампаног медија у 2018. години
- извјештај о релизацији пројекта за претходну годину

Критеријуми за оцјену пројеката:

Основни критеријуми:

- значај пројекта за јавни интерес и унапријеђивање информисања локалне заједнице;
- допринос разноликости медијског садржаја и плурализма идеја и вриједности у локалним штампаним медијима;
- валидна аргументација пројекта и адекватна спецификација буџета усклађена и образложена са становишта планираних пројектних активности
- допринос одрживости баштине локалне штампе Црне Горе

Посебни критеријуми:

- одговор на упитник Директората за медије у контексту реализације, динамике и
сходно уговору, продукције финансираних програмских садржаја за 2018. годину
- унапријеђење медијске писмености на локалном нивоу
- унапријеђење продукције општих информативних и тематских медијских садржаја од значаја за живот и рад грађана у локалним заједницама;
- значај и квалитет пројекта (креативност, реалност буџета и одрживост пројекта) ;
- кредибилитет подносиоца пројекта из угла јавног значаја
- видљивост и јавни значај медија
- број година континуираног издавања локалног штампаног медија
- број издања (укупно)
- број издања у 2018. години

За учеснике конкурса који су већ користили средства Министарства по основу финансирања програмских садржаја, цијениће се испуњеност програмских уговорних обавеза из 2018. године.
Министарство ће, на приједлог независне стручне комисије за вредновање пројеката, донијети одлуку о финансирању програмских садржаја у локалним штампаним медијима у 2019. години, у року од 30 дана од дана закључења конкурса.
Начин реализације средстава за одабране пројекте биће регулисан уговором који ће Министарство и корисник средстава закључити у року од 15 дана од дана доношења одлуке о финансирању програмских садржаја у медијима у 2019. години.

Образац за пријаву који представља саставни дио потребне документације можете преузети овдје.

Пријаве са потребном документацијом подносе се у четири примјерка непосредно или поштом, са назнаком – Конкурс за локалне штампане медије, на адресу: Министарство културе, Улица Његошева, 81250 Цетиње.

2. Финансирање програмских садржаја у непрофитним штампаним медијима у 2019. години

Министарство културе финансираће у 2019. години производњу програмских садржаја од значаја за развој науке о медијима, афирмацију теорије и културе медија,медијску писменост у непрофитним штампаним медијима.

Теме конкурса: Медијска научна теорија, критика медијских постмодерних феномена, медијска култура и демократски процеси-изазови и последице глобалног друштва, заштита дјеце од насиља у медијма, саморегулација медија

Право учешћа на конкурсу имају непрофитни штампани медији чији су оснивачи и издавачи правна лица регистрована за издавање новина и часописа - или физичка лица регистрована као предузетници за изадавања новина и часописа са сједиштем или пребивалиштем у Црној Гори и која су регистрована у Евиденцији медија код надлежног државног органа.

Право учешћа немају:

- јавне установе и други субјекти чији се рад и пројекти финансирају из буџета Црне Горе, буџета локалних самоуправа или других институција и фондова

Учесник конкурса је дужан да попуни образац за учешће на конкурсу (преузима се са сајта Министарства) и достави:

- образац за пријаву
- пројекат (садржај и циљ пројекта, циљну групу, динамику реализације, број планираних издања, број учесника у пројекту, видљивост и одрживост пројекта)
- укупни буџет пројекта са спецификацијом трошкова и износом средстава која се потражују од Министарства
- копију рјешења о упису медија код надлежног органа
- рјешење о упису оснивача медија у ЦРПС
- по 3 примјерка од свих бројева научног часописа издатих у 2018. години
- извјештај о реализацији пројекта за претходну годину

Основни критеријуми:

- допринос развоју културе и теорије медија у Црној Гори;
- допринос разноликости идеја и вриједности у медијској научној области;
- афирмација научно - едукативне и културолошко образовне улоге медија;
- редовност продукције научног часописа;
- валидна аргументација пројекта;
- адекватна спецификација буџета усклађена и образложена са становишта планираних пројектних активности

Посебни критеријуми:

- домаћа и међународна медијско-научна сарадња
- научни скупови организација/суорганизација тематских панела о медијима
- видљивост и јавна перцепција часописа
- број година континуираног издавања часописа
- број издања (укупно)
- број издања у 2018. години

За учеснике конкурса који су већ користили средства по основу конкурса о финансирању програмских садржаја цијениће се испуњеност програмских уговорних обавеза из 2018. године.

Министарство ће, на приједлог независне стручне комисије за вредновање пројеката у научним медиским часописима, донијети одлуку о финансирању програмских садржаја у року од 30 дана од дана закључења конкурса.
Начин реализације средстава за одабране пројекте биће регулисан уговором који ће Министарство и корисник средстава закључити у року од 15 дана од дана доношења одлуке о финансирању програмских садржаја у медијима у 2019. години.

Образац за пријаву који представља саставни дио потребне документације можете преузети овдје.

Пријаве са потребном документацијом подносе се у четири примјерка непосредно или поштом, са назнаком – Конкурс за непрофитне штампане медије, на адресу:
Министарство културе, Улица Његошева, 81250 Цетиње.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања.
За све додатне информације контакт особа је:
Марко Поповић
тел: 020/231-196
е-маил: марко.поповиц@мку.гов.ме