Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

K O N K U R S za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2019. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“

Datum objave: 03.12.2019 09:06 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture, u skladu sa Strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020, objavljuje 


K O N K U R S

za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2019. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“


Pravo učešća na konkursu na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“ imaju novinari/ke medija registrovanih u Crnoj Gori.

Na konkurs se prijavljuju radovi (štampani tekstovi, radio ili TV emisije, tekstovi na portalima) koji unapređuju opštu informisanost građana/ki o socijalnoj integraciji Roma u Crnoj Gori a štampani su ili emitovani u medijima u periodu od 1. januara do 20. decembra 2019. godine. 

Konkursni rad potrebno je dostaviti na sljedeći način:
Tekst objavljen u štampanom mediju dostaviti u originalu ili kvalitetnu kopiju teksta na kojoj se jasno vidi logo novine, časopisa, autori/ke i datum objavljivanja. 
Radijski tekst dostaviti na CD-u u mp3 formatu, a televizijski na DVD-u, sa sljedećim podacima: naziv medija, naziv rada, autor/ka, datum objavljivanja rada i naznaka dužine trajanja priloga.

Tekst objavljen na portalu (on line) dostaviti skeniranu stranicu na kojoj je objavljen tekst, na kojoj se jasno vidi logo portala, autor/ka i datum objavljivanja.
U slučaju da se kandiduje tim autora/ki, imena učesnika/ca treba da budu obavezno navedena u prijavi (npr. istraživači/ce, novinari/ke, urednici/ce). Timska kandidatura može da uključi najviše 5 osoba. 

Radove koji su predmet konkursa potrebno je dostaviti u roku od 30 dana.

Razmatranje dostavljenih radova i izbor najboljeg istraživačkog rada obaviće stručna komisija u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa. 

Autoru/ki najboljeg istraživačkog rada biće uručena Plaketa, kao i novčani iznos od dvije prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini. U slučaju timske kandidature, novčani iznos se dijeli ravnopravno na osobe koje su kao učesnici/ce navedeni u prijavi.
Povodom rezultata konkursa, Ministarstvo kulture organizovaće uručenje nagrade 8. aprila 2020. godine, na Svjetski dan Roma. 

Prijavni formular se može preuzeti ovdje

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom, sa naznakom– Konkurs na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“ – na adresu: Ministarstvo kulture, Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje.

Konkurs počinje danom objavljivanja na web sajtu Ministarstva kulture.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće biti razmatrana.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Direktoratu za medije na telefon: 020-231- 196.