Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Direktorat za medije

22.01.2018.

Čestitka ministra kulture Aleksandra Bogdanovića povodom Dana novinara Crne Gore

Čestitka ministra kulture Aleksandra Bogdanovića povodom Dana novinara Crne Gore Povodom Dana novinara Crne Gore, ministar kulture Aleksandar Bogdanović uputio je čestitku u kojoj se navodi: "Crna Gora, i normativno i institucionalno i demokratski, u kontinuitetu evoluira na putu izgradnje i održivosti sveukupnog ambijenta slobode medija. Ti procesi imaju značaj i na polju pristupanja Evropskoj uniji i u pogledu dalje posvećenosti daljoj implementaciji demokratskih standarda. Stoga, jačanje principa slobode izražavanja, što je temeljno pravo i osnov demokratskih društava, cilj je koji nema alternativu.

16.01.2018.

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo kulture upućuje Javni poziv Nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima. Nevladine organizacije će u Radnoj grupi imati dva predstavnika/ce.

25.12.2017.

Izvještaj o Javnim konsultacijama za izradu Nacrta zakona o medijima

Izvještaj o Javnim konsultacijama za izradu Nacrta zakona o medijima

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo kulture je objavilo poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom donošenja Nacrta zakona o medijima. Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama upućen je organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, objavljivanjem na web stranici ministarstva i na portalu e-uprave, 27.11.2017. godine. Uz javni poziv, na internet stranici Ministarstva objavljen je kontakt za dostavljanje primjedbi i sugestija.

19.12.2017.

Ministarstvo kulture organizovalo obuku za novinare

Ministarstvo kulture organizovalo obuku za novinare

Ministarstvo kulture, u saradnji sa Medijskim savjetom za samoregulaciju, organizovalo je obuku za novinare na temu sloboda izražavanja, sa posebnim osvrtom na član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

27.11.2017.

Javni poziv za učešće u konsultacijama za izradu Nacrta zakona o medijima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo kulture upućuje JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici i opštinama, strukovnim udruženjima, političkim strankama, sindikatima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme

17.11.2017.

Konkurs za sufinansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima i naučnim medijskim časopisima u 2018.godini

Konkurs za sufinansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima i naučnim medijskim časopisima u 2018.godini

Ministarstvo kulture, u skladu sa članom 3 Zakona o medijima („Sl.list RCG, br. 51/02, 62/02 i „Sl.list CG“, br.40/11), Strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020 i Strategijom za borbu protiv trgovine ljudima 2012-2018, objavljuje K O N K U R S za sufinansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima i naučnim medijskim časopisima u 2018.godini

17.11.2017.

Konkurs za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2017. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“

Konkurs za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2017. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“

Ministarstvo kulture, u skladu sa Strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020, objavljuje K O N K U R S za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2017. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“

20.09.2017.

U Zagrebu počinju “Dani crnogorske kulture”

U okviru manifestacije „Dani crnogorske kulture“, sjutra 21. septembra u Crnogorskom domu u Zagrebu, u 19 sati če biti otvorena izložba posvećena baštini Crne Gore i predstavljena dva časopisa posvećena očuvanju baštine, "Starine Crne Gore" i "Komuna".

09.06.2017.

Ministar Ljumović govorio na konferenciji “Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori”

Ministar Ljumović govorio na konferenciji “Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori”

Prof.mr Janko Ljumović, ministar kulture govorio je danas na otvaranju konferencije “Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori”, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje u saradnji sa Heinrich Boel fondacijom. U uvodnom dijelu su govorili su i Nenad Šebek, šef Regionalne kancelarije Heinrich Boel fondacije i Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje.

03.05.2017.

Čestitka povodom 3 maja, Svjetskog dana slobode medija

Čestitka povodom 3 maja, Svjetskog dana slobode medija

Povodom 3 maja, Svjetskog dana slobode medija, prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture, uputio je čestitku, u kojoj se navodi: "Sloboda i dijalog, kao temeljni principi vizije savremenih medija, vrijednosti su koje promovišemo i za koje, zajedno, radimo. Znajući da slobodni i profesionalni mediji omogućavaju otvorenu javnu debatu o pitanjima od najšireg interesa, očekivano je da svi segmenti društva kontinuirano preduzimaju aktivnosti neophodne za unapređenje ostvarivanja slobode izražavanja kao osnovnog ljudskog prava.