Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Dopuna vanrednog Javnog konkursa

Datum objave: 16.04.2020 10:23 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture u skladu sa propozicijama Javnog konkursa objavljenog 24.03.2020. godine na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore od 20.03.2020. godine,za sufinansiranje aktivnosti iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva koji su u funkciji javnog interesa i zaštite socio-ekonomskih interesa nezaposlenih u oblasti kulture, kao i bioskopskih prikazivača/privrednih subjekata čija djelatnost je privremeno obustavljena, vrši
DOPUNU JAVNOG KONKURSADopuna javnog konkursa vrši se na sljedeći način:

1. U dijelu konkursa koji se odnosi na pravo učešća, nakon tačke 4 dodaje se tačka 5 koja glasi:

„5. Privredna društva, koji imaju internet portal registrovan kod Agencije za elektronske medije na dan objave dopune Konkursa i najmanje 8 zaposlenih samo za potrebe internet portala u februaru mjesecu tekuće godine“.

2. U skladu sa dopunom konkursa iz prethodne tačke, navedena privredna društva su u obavezi da uz popunjenu prijavu na javni konkurs i ostalu propisanu dokumentaciju, dostave i dokaz o broju zaposlenih i opise njihovih radnih mjesta iz februara 2020. godine.

3. Ministarstvo kulture će dokaze o registraciji internet portala pribaviti kod Agencije za elektronske medije, a ima pravo i da tačnost dostavljenih podataka provjeri kod Poreske uprave Crne Gore.

Za realizaciju aktivnosti i projekata iz pet oblasti kulture obuhvaćenih konkursom (pozorišna djelatnost, likovna i primijenjena umjetnost i dizajn, muzička umjetnost, književnost i kinematografija), a u cilju povećanja njihove vidljivosti i dostupnosti široj javnosti, poželjna je i saradnja sa internet portalima registrovanim kod Agencije za elektronske medije u Crnoj Gori, koji imaju najveću posjećenost.

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem na e-mail:konkurs@mku.gov.me.

Ministarstvo kulture zadržava pravo promjene sadržaja i uslova konkursa. 


MINISTARSTVO KULTURE