Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Dvanaesti UNESCOkonkurs za finansiranje projekata iz Fonda za kulturnu raznolikost

Datum objave: 25.03.2021 10:39 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je dvanaesti konkurs za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu IFCD). Među potencijalnim korisnicima sredstava fonda je i Crna Gora, kao članica Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza.

IFCD pruža podršku projektima koji vode ka strukturalnim promjenama kroz uvođenje i/ili izradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, kao i jačanje institucionalne infrastrukture, uključujući profesionalne i organizacione kapacitete, a podržavajući održive lokalne i regionalne kulturne industrije. Projekti podržani od IFCD imaju širok spektar aktivnosti - od izgradnje kapaciteta i kulturnog mapiranja do analize politika i razvoja, kao i podrška preduzetništvu i konsolidaciji kulturnih industrija.

Na konkurs mogu aplicirati organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije. 

Nepodobne aplikacije 
- Produkcija kulturno-umjetničkih djela i manifestacija; 
- Očuvanje nematerijalne kulturne baštine (zahtjeve u vezi sa tom oblašću treba uputiti Fondu za zaštitu nematerijalne kulturne baštine);
- Očuvanje materijalne kulturne baštine (zahtjeve uputiti Fondu za svjetsku baštinu);
- Projekti koji imaju za cilj poravnjivanje ili otplatu duga ili plaćanje kamate;
- Projekti održavanja tekućih aktivnosti sa pratećim troškovima;
- Finansiranje trajnih radnih prostorija i / ili opreme, fizička konstrukcija ili isključivo obnova objekata;
- Projekti koji se fokusiraju na umjetničko obrazovanje, uključujući jačanje umjetničkih vještina u osnovnim i srednjim školama;
- Projekti koji se fokusiraju na kulturni turizam;
- Stipendije ili dotacije za lične potrebe.

Kako se prijaviti?
Aplikacije se ispunjavaju isključivo na online aplikacionoj platformi, na engleskom ili francuskom jeziku. 
Aplikacije u štampanom primjerku ili putem e-maila se ne prihvataju.

Rokovi
Krajnji rok za online podnošenje aplikacija/projekata je 16. jun 2021. godine, u podne (po srednjoevropskom vremenu), a aplikacije se podnose isključivo elektronskim putem preko online platforme. Nakon toga uslijediće proces nacionalne predselekcije projekata koji sprovodi Nacionalna komisija za UNESCO. 
Rok za predselektovanje projekata od strane Nacionalne komisije i dostavljanje prijedloga ka UNESCO je 16. jul 2021. godine.
Nacionalna komisija za UNESCO ima pravo da Sekretarijatu UNESCO Konvencije u Parizu podnese tri najbolja projekta (najviše jedan od organa javne uprave ili javne ustanove i najviše dva od NVO), shodno propozicijama konkursa. Sekretarijat Konvencije može odabrati jedan projekat po korisniku sredstava.
Uspješne podnosioce zahtjeva Sekretarijat će obavijestiti tokom januara 2022. godine na veb sajtu Konvencije.
Maksimalan iznos sredstava koji se može potraživati predloženim projektom je 100.000,00 USD. 

Uputstva za podnošenje zahtjeva, cjelokupan tekst konkursa, dodatna pojašnjenja i kriterijume evaluacije, možete pogledati ovdje.
Kontakt osoba za Konvenciju 
Tijana Vujović
email: tijana.vujovic@mpnks.gov.me