Manja slova Veća slova RSSMKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Konkursi

17.02.2014.

Kreativna Evropa - Potprogram Kultura: Poziv na podnošenje prijava

Na osnovu odluke Evropske komisije od 1. februara 2014, crnogorski kulturni sektor može učestvovati u novom programu Kreativna Evropa – potprogram Kultura. Program Kreativna Evropa objedinjava dosadašnje programe Kultura 2007-2013, MEDIA PROGRAM I MEDIA MUNDUS.

03.12.2013.

Konkurs za Program ,,Gostujući umjetnik”

Međunarodna asocijacija Forum slovenskih kultura, sa sjedištem u Ljubljani, objavila je konkurs za program “Gostujući umjetnik”, u okviru koga će biti obezbijeđeni jednomjesečni rezidentni boravci u Ljubljani, u periodu od 1. juna 2014. do 30. jula 2015. godine.

28.10.2013.

Konkurs za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2013. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“

Ministarstvo kulture, u skladu sa članom 91 Zakona o državnoj upravi (Sl. list RCG, br. 38/03, Sl. list CG br.22/08), članom 3 Zakona o medijima (Sl. list RCG, br. 51/02, 62/02) i članom 63 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl. list CG, br. 59/09, 7/11, 40/11), objavljuje K O N K U R S za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2013. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“

28.10.2013.

Konkurs za sufinansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima i naučnim časopisima za kulturu i teoriju medija

Ministarstvo kulture, u skladu sa članom 91 Zakona o državnoj upravi (Sl. list RCG, br. 38/03, Sl. list CG br.22/08), članom 3 Zakona o medijima (Sl. list RCG, br. 51/02, 62/02) i članom 63 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl. list CG, br. 59/2009), objavljuje K O N K U R S za sufinansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima i naučnim časopisima za kulturu i teoriju medija

18.10.2013.

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u 2014.godini

Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2014. godini realizaciju programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajednička i cjelovita prezentacija crnogorske kulture na referentnim međunarodnim sajmovima knjiga i filmskim festivalima.

18.10.2013.

Konkurs za realizaciju programa “Razvoj kulture na sjeveru” u 2014. godini

Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2014. godini, u okviru programa “Razvoj kulture na sjeveru”: 1) nove projekte i programe od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi u opštinama sa sjevera Crne Gore (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak); 2) programe i projekte iz drugih crnogorskih opština koji će biti realizovani na sjeveru, na osnovu sporazuma o saradnji i razmjeni programa.

18.10.2013.

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2014. godini

Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2014. godini nove projekte i programe iz sljedećih oblasti: 1.Likovna umjetnost 2.Muzička i muzičko-scenska djelatnost 3.Književnost i književno prevođenje 4.Časopisi za kulturu i umjetnost 5.Pozorišna produkcija 6.Kulturno-umjetničke manifestacije i festivali 7.Filmska produkcija

30.08.2013.

Konkurs: UNESCO Škola naučnog novinarstva Jugoistočne Evrope, 3 – 5. oktobar 2013, Beograd

UNESCO kancelarija u Veneciji objavila je konkurs za učešće na regionalnom interaktivnom kursu naučnog novinarstva Jugoistočne Evrope, koji će se održati u Beogradu, u Srbiji, od 3. do 5. oktobra 2013, paralelno sa Prvom regionalnom konferencijom o promociji nauke.

05.07.2013.

Objavljeni rezultati Konkursa za dodjeljivanje finansijske podrške mrežama bratimljenih gradova u okviru programa Evropske unije Evropa za građane

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu iz Brisela je objavila rezultate Konkursa za dodjeljivanje finansijske podrške mrežama bratimljenih gradova u okviru programa Evropske unije Evropa za građane. Opština Kotor je na Konkursu ostvarila podršku kao partner u projektu Lokalna perspektiva evropskog građanstva.

31.05.2013.

Rezultati Konkursa u okviru programa Evropske unije Evropa za građane i Kultura 2007 - 2013

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu koja djeluje pod nadzorom Evropske komisije objavila je rezultate Konkursa za pružanje podrške projektima organizacija civilnog sektora u okviru EU programa Evropa za građane.