Manja slova Veća slova RSSMKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Konkursi

17.01.2013.

Bijenale mladih umjetnika Evrope i Mediterana

Ministarstvo kulture upućuje javni poziv umjetnicima da se prijave za učešće na ovogodišnjem Bijenalu mladih umjetnika Evrope i Mediterana. Bijenale se održava od 6. juna do 7. jula 2013. godine u Ankoni, Italija.

24.12.2012.

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti književnog prevođenja u okviru programa Evropske unije Kultura 2007 – 2013.

Svrha ovog konkursa je podrška književnim prevodima radi promocije i dostupnosti književnih djela u svim evropskim zemljama. Posebno se podstiču prijave izdavača koje obuhvataju prevode djela autora dobitnika nagrade Evropske unije za književnost (http://www.euprizeliterature.eu/) i prevode djela napisanih na jezicima zemalja koje su pristupile Evropskoj uniji od 2004. godine (Kipar, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litvanija, Malta, Poljska, Slovačka, Slovenija, Rumunija i Bugarska)...

10.09.2012.

Konkurs za sufinansiranje evropskih kulturnih festivala u okviru programa Evropske unije Kultura 2007 – 2013

Cilj ovog konkursa je podrška evropskim kulturnim festivalima radi podsticanja razmjene iskustava i mobilnosti evropskih profesionalaca u oblasti kulture, kao i promovisanja međukulturnog dijaloga i razmjena kulturno – umjetničkih radova. Sufinansiranje mogu ostvariti festivali čiji se programi odnose na sljedeće oblasti:

30.08.2012.

Produžen rok za prijavu na Konkurs u okviru programa Evropske unije Kultura 2007 – 2013

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu produžila je rok za prijavu na Konkurs za sufinansiranje projekata kulturne saradnje u okviru programa Evropske unije Kultura 2007 – 2013.

27.04.2012.

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2012. godini

Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2012. godini nove projekte i programe iz sljedećih oblasti: 1. Likovna umjetnost 2. Muzička i muzičko-scenska djelatnost 3. Književnost i književno prevodilaštvo 4. Časopisi za kulturu i umjetnost 5. Pozorišna djelatnost 6. Kulturno-umjetničke manifestacije i festivali 7. Filmske koprodukcije sa manjinskim crnogorskim udjelom

26.04.2012.

Konkurs UNESCO-a za finansiranje programa/projekata i pripremnih asistentskih aktivnosti iz Fonda za kulturnu raznolikost

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je treći konkurs za podnošenje zahtjeva za finansiranje programa/projekata i pripremnih asistentskih aktivnosti od strane Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu "IFCD"). Među zemljama koje su moguće korisnice sredstava iz Fonda je i Crna Gora, kao zemlja članica koja je ratifikovala Konvenciju o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza...

07.12.2011.

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti književnog prevođenja u okviru programa Evropske unije Kultura 2007 – 2013.

Otvoren je godišnji konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti književnog prevođenja u okviru programa Evropske unije Kultura 2007 – 2013...

07.12.2011.

Konkurs u oblasti medija za 2012. godinu

Ministarstvo kulture, u skladu sa članom 91 Zakona o državnoj upravi (Sl. list RCG, br. 38/03, Sl. list CG br.22/08), članom 3 Zakona o medijima (Sl. list RCG, br. 51/02, 62/02) i članom 63 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl. list CG, br. 59/09, 7/11, 40/11), objavljuje... K O N K U R S u oblasti medija

23.03.2011.

Konkurs za sufinansiranje projekata kulturne saradnje sa Trećim zemljama

Otvoren je godišnji konkurs za sufinansiranje projekata kulturne saradnje sa Trećim zemljama u okviru programa Evropske unije Kultura 2007 – 2013. Cilj ovog konkursa je unaprjeđenje zajedničkog evropskog prostora putem promocije evropskog građanstva i kulturne saradnje između evropskih i Trećih zemalja. Izabrana Treća zemlja za 2011. godinu je Meksiko.