Manja slova Veća slova RSSMKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Konkursi

17.02.2010.

Obrazac za prijavu na Konkurs iz oblasti Izdavačka djelatnost

Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu iz oblasti Izdavačka djelatnost .Download

17.02.2010.

Obrazac za prijavu na Konkurs iz oblasti Časopisi za kulturu i umjetnost

Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu iz oblasti Časopisi za kulturu i umjetnost .Download

17.02.2010.

Obrazac za prijavu na Konkurs iz oblasti Pozorišna djelatnost

Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu iz oblasti Pozorišna djelatnost.Download

17.02.2010.

Obrazac za prijavu na Konkurs iz oblasti Filmsko stvaralaštvo

Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu iz oblasti Filmsko stvaralaštvo.Download

17.02.2010.

Obrazac za prijavu na Konkurs iz oblasti Kulturno-umjetničke manifestacije i festivali

Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu iz oblasti Kulturno-umjetničke manifestacije i festivali.Download

17.02.2010.

Obrazac za prijavu na Konkurs iz oblasti Amatersko stvaralaštvo

Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu iz oblasti Amatersko stvaralaštvo.Download

17.02.2010.

Obrazac za prijavu na Konkurs iz oblasti Tradicionalni umjetnički zanati i vještine

Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu iz oblasti Tradicionalni umjetnički zanati i vještine .Download

17.02.2010.

Obrazac za prijavu na Konkurs iz oblasti Kreativne industrije

Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu iz oblasti Kreativne industrije.Download

17.02.2010.

Obrazac za prijavu na Konkurs iz oblasti Podrška osobama sa invaliditetom

Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu iz oblasti Podrška osobama sa invaliditetom .Download

15.01.2010.

KONKURS za sufinansiranje programa u sportu za 2010. godinu

Na osnovu člana 11 Zakona o sportu (,,Sl.list RCG,, br.49/04) i odredbama Nacionalnog programa sporta u Crnoj Gori, a u skladu sa Budžetom Crne Gore za 2010. godinu Ministarstvo kulute, sporta i medija objavljuje KONKURS za sufinansiranje programa u sportu za 2010. godinu. Ovdje možete preuzeti konkurs...Download