Manja slova Veća slova RSSMKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Konkursi

15.01.2010.

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA NACIONALNIH SPORTSKIH SAVEZA

Na osnovu člana 11 Zakona o spotru i odredaba Nacionalnog programa sporta u Crnoj Gori, a u skladu sa Budžetom Crne Gore za 2010. godinu, Ministarstvo kulture, sporta i medija očekuje da će svi nacionalni sportski savezi konkurisati za sufinasiranje programa u 2010. godini. Ovdje možete preuzeti konkurs...Download

13.01.2010.

Konkurs za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2009. godini na temu Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori

Pravo učešća na konkursu imaju svi novinari koji rade za medije registrovane na teritoriji Crne Gore. Na konkurs se šalju radovi (štampani tekstovi, radio ili TV emisije) koji unapređuju opštu informisanost građana o socijalnoj integraciji Roma u Crnoj Gori a štampani su ili emitovani u medijima u periodu januar-decembar 2009. godine...Download

15.12.2009.

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u medijima u 2010. godini

Ministarstvo kulture, sporta i medija, u skladu sa članom 91 Zakona o državnoj upravi ("Sl. list RCG", br. 38/03, Sl. list CG br.22/08), članom 64 Zakona o društvenim djelatnostima ("Sl. list SRCG", br. 19/90, 6/91, 27/91, 21/95), članom 3 Zakona o medijima ("Sl. list RCG, br. 51/02, 62/02) i članom 63 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list CG", br. 59/2009), objavljuje


K O N K U R S
za sufinansiranje programa i projekata u medijima u 2010. godini...Download

15.12.2009.

Prijava na konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti medija u 2010. godini

Prijava na konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti medija u 2010. godini...Download

18.06.2009.

Odluka o o sufinansiranju projekata za mlade u 2009. godini

Na osnovu javnog Oglasa za sufinansiranje projekata za mlade u 2009. godini, a u skladu sa Nacioanlnim planom akcije za mlade i Akcionim planom za 2009. godinu, Komisija za sufinansiranje projekata za mlade, na sjednici održanoj 03.06.2009. godine, donijela je Odluku o sufinansiranju projekata za mlade u 2009. godini...Download

04.06.2009.

Odluka o sufinansiranju projekata iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2009. godini

Ministarstvo kulture, sporta i medija sufinansiraće u 2009.godini ukupno 185 projekata iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva i to: 53 projekta iz likovnih umjetnosti, 10 muzičkih i muzičko-scenskih projekata, 83 projekta iz izdavaštva (25 samostalnih autorskih projekata i 58 naslova od 23 izdavačke kuće), 8 časopisa za kulturu i umjetnost, 26 kulturno-umjetničkih manifestacija i 5 novih pozorišnih produkcija...Download

08.04.2009.

OGLAS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA MLADE U 2009. GODINI

Na osnovu Nacionalnog plana akcije za mlade (NPAM) i Akcionog plana za 2009. godinu, a u skladu sa budžetom Vlade Crne Gore za 2009. godinu, Ministartsvo kulture, sporta i medija raspisuje javni Oglas za sufinansiranje projekata za mlade u 2009. godini. Projekti će se sufinansirati iz sredstava opredijeljenih u Budžetu Crne Gore za 2009. godinu za mlade, u visini od 95.000 , u sljedećim oblastima...

Ovdje možete naći prijavnu formu za podnošenje Predloga projekta
komisiji za sufinansiranje projekata za mlade
Download

03.03.2009.

Rezultati konkursa za sufinansiranje programa i projekata u medijima i medijskoj izdavačkoj djelatnosti u 2009. godini

Ministarstvo kulture, sporta i medija, rješavajući po Konkursu za sufinansiranje programa i projekata u medijima i medijskoj izdavačkoj djelatnosti u 2009. godini, na predlog Komisije za medije, u sastavu-Ranko Vujović, Pavle Goranović i Radojica Bulatović- sufinansiraće 35 programa i projekata u medijima i medijskoj izdavačkoj djelatnosti, u ukupnom iznosu od 142.530,00 , na sljedeći način...Download

19.02.2009.

UNESCO raspisao međunarodni konkurs za izradu logotipa programa Memory of the World

UNESCO je raspisao međunarodni konkurs za izradu logotipa jednog od svojih programa Memory of the World. Na konkursu mogu učestvovati i zainteresovani iz Crne Gore, a krajnji rok za prijavljivanje radova je 31. maj 2009. godine. Više informacija i formular za prijavljivanje mogu se naći na UNESCO sajtu

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=28318&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

10.02.2009.

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2009.godini

Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore, u skladu sa čl. 70 st. 1 i 2 Zakona o kulturi (Sl.list CG br.49/08) objavljuje konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2009.godini. Ovdje možete preuzeti tekst konkursa...Download