Manja slova Veća slova RSSMKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Konkursi

10.02.2009.

Obrazac prijave za likovne umjetnosti

Ovdje možete preuzeti obrazac prijave za likovne umjetnosti...Download

10.02.2009.

Obrazac prijave za manifestacije i ostale kulturne programe

Ovdje možete preuzeti obrazac prijave za manifestacije i ostale kulturne programe...Download

10.02.2009.

Obrazac prijave za muzičku djelatnost

Ovdje možete preuzeti obrazac prijave za muzičku djelatnost...Download

10.02.2009.

Obrazac za pozorišnu djelatnost

Ovdje možete preuzeti obrazac za pozorišnu djelatnost...Download

10.02.2009.

Obrazac prijave za izdavaštvo

Ovdje možete preuzeti obrazac prijave za izdavaštvo...Download

10.02.2009.

Obrazac prijave za časopise

Ovdje možete preuzeti obrazac prijave za časopise...Download

16.01.2009.

Konkurs za sufinansiranje programa u sportu za 2009. godinu

Na osnovu člana 11 Zakona o sportu (,,Sl.list RCG,, br.49/04) i odredbama Nacionalnog programa sporta u Crnoj Gori, a u skladu sa Budžetom Crne Gore za 2009. godinu Ministarstvo kulute, sporta i medija objavljuje konkurs za sufinansiranje programa u sportu za 2009. godinu. Programi koji će se sufinansirati iz sredstava opredijeljenih za sport u Budžetu Crne Gore za 2009. godinu su: Sportsko vaspitanje djece, omladine i studenata (sport u školi i na univerzitetu)...

16.01.2009.

Konkurs za sufinansiranje programa nacionalnih sportskih saveza

Na osnovu člana 11. Zakona o sportu i odredaba Nacionalnog programa sporta u Crnoj Gori, a u skladu sa Budžetom Crne Gore za 2009. godinu, Ministarstvo kulture, sporta i medija očekuje da će svi nacionalni sportski savezi konkurisati za sufinasiranje programa u 2009. godini...Download

30.12.2008.

K O N K U R S za sufinansiranje programa i projekata u medijima i medijskoj izdavačkoj djelatnosti u 2009. godini

Ministarstvo kulture, sporta i medija, u skladu sa članom 91 Zakona o državnoj upravi ("Sl. list RCG", br. 38/03), članom 64 Zakona o društvenim djelatnostima ("Sl. list SRCG", br. 19/90, 6/91, 27/91, 21/95), članom 3 Zakona o medijima ("Sl. list RCG, br. 51/02, 62/02) i članom 48 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list RCG", br. 54/04), objavljuje


K O N K U R S
za sufinansiranje programa i projekata u medijima i medijskoj izdavačkoj djelatnosti u 2009. godini...Download

12.12.2008.

Konkurs za Bijenale mladih umjetnika Evrope i Mediterana u Skoplju

U periodu od 3. 12. septembra 2009. godine, održaće se XIV izdanje Bijenala mladih umjetnika Evrope i Mediterana u Skoplju, u realizaciji Organizacionog Komiteta Bijenala Skoplje 2009. Tim povodom Ministarstvo kulture sporta i medija Crne Gore poziva mlade crnogorske umjetnike da se prijave za učešće na ovoj manifestaciji. Tema Bijenala je Sedam kapija inspirisana starom legendom o gradu Skoplju...Download