Manja slova Veća slova RSSMKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Konkursi

05.12.2008.

Međunarodni likovni konkurs za mlade Svjetlost i sjenka

Međunarodni likovni konkurs u organizaciji Le Centre pour lUNESCO-Louis Francois za 2009. godinu održava se pod nazivom Svjetlost i sjenka. Konkurs je otvoren do 21. februara 2009. godine, za sve mlade iz Crne Gore, od 3 do 25 godina. Radovi se mogu prijavljivati pojedinačno ili kolektivno...

05.12.2008.

Kulturno udruženje Zemlje Mediterana iz Grumo Apula (Bari, Italija) organizuje prvi međunarodni konkurs Novinari Mediterana

Kulturno udruženje Zemlje Mediterana iz Grumo Apula (Bari, Italija) 30. maja 2009. godine organizuje prvi međunarodni konkurs Novinari Mediterana. Na konkurs se mogu prijaviti svi novinari iz elektronskih i štampanih medija, kao i studenti žurnalistike i komunikacija širom Evrope i Mediterana...

17.01.2008.

Oglas za sufinansiranje programa u sportu u 2008. godini

Ministarstvo kulture, sporta i medija objavljuje OGLAS za sufinansiranje programa u sportu u 2008. godini

17.01.2007.

Obrazac Prijave na konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti medijske izdavačke djelatnosti u 2007. godini

Ovdje možete preuzeti obrazac Prijave na konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti medijske izdavačke djelatnosti u 2007. godini...Download

17.01.2007.

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2007.godini

Ministarstvo kulture i medija Republike Crne Gore, u skladu sa čl. 91 Zakona o državnoj upravi (Sl.list RCG br.38/03), čl. 64 Zakona o društvenim djelatnostima (Sl. list SRCG br. 19/90; 6/91; 27/91; 21/95) čl. 48 Uredbe o organizaciji i načinu rada organa državne uprave (Sl.list RCG br. 54/04 ) i čl. 3 Pravilnika o načinu izbora projekata i programa u kulturi radi sufinansiranja, objavljuje Konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2007.godini...

17.01.2007.

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u medijima i medijskoj izdavačkoj djelatnosti u 2007. godini

Ministarstvo kulture, sporta i medija, u skladu sa članom 91 Zakona o državnoj upravi ("Sl. list RCG", br. 38/03), članom 64 Zakona o društvenim djelatnostima ("Sl. list SRCG", br. 19/90, 6/91, 27/91, 21/95), članom 3 Zakona o medijima ("Sl. list RCG, br. 51/02, 62/02) i članom 48 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list RCG", br. 54/04), objavljuje konkurs za sufinansiranje programa i projekata u medijima i medijskoj izdavačkoj djelatnosti u 2007. godini

17.01.2007.

Obrazac Prijave na konkurs za sufinansiranje projekata i programa u medijima za 2007. godinu

Ovdje možete preuzeti obrazac Prijave na konkurs za sufinansiranje projekata i programa u medijima za 2007. godinu...Download

17.01.2007.

Obrazac Prijave na konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti izdavaštva u 2007.godini

Ovdje možete preuzeti obrazac Prijave na konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti izdavaštva u 2007.godini...Download

17.01.2007.

Obrazac Prijave na konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti muzičke i muzičko-scenske djelatnosti u 2007. godini

Ovdje možete preuzeti obrazac Prijave na konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti muzičke i muzičko-scenske djelatnosti u 2007. godini...Download

17.01.2007.

Obrazac Prijave na konkurs za sufinasiranje časopisa iz oblasti kulture i umjetnosti u 2007. godini

Ovdje možete preuzeti obrazac Prijave na konkurs za sufinasiranje časopisa iz oblasti kulture i umjetnosti u 2007. godini...Download