Manja slova Veća slova RSSMKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Konkursi

15.01.2019.

K O N K U R S za finansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima i neprofitnim štampanim medijima u 2019. godini

Predmet konkursa: Finansiranje proizvodnje programskih sadržaja od značaja za ostvarivanje javnog interesa u lokalnim štampanim medijima i neprofitnim štampanim medijima.

10.01.2019.

K O N K U R S za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u 2019. godini

Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2019. godini realizaciju programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajednička i cjelovita prezentacija crnogorske kulture na referentnim međunarodnim manifestacijama i festivalima (sajmovi knjiga, filmski festivali i druge manifestacije i festivali kulturno-umjetničkog stvaralaštva).

10.01.2019.

K O N K U R S za realizaciju programa “Razvoj kulture na sjeveru” u 2019. godini

Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2019. godini, u okviru programa “Razvoj kulture na sjeveru”: 1) nove projekte i programe od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi u opštinama sa sjevera Crne Gore (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak); 2) programe i projekte iz drugih crnogorskih opština koji će biti realizovani na sjeveru, na osnovu sporazuma o saradnji i razmjeni programa.

10.01.2019.

K O N K U R S za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2019. godini

Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2019. godini nove projekte i programe iz sljedećih oblasti: 1. Likovna umjetnost (programi i projekti međunarodne promocije i prezentacije crnogorske likovne umjetnosti; stručna usavršavanja za mlade u međunarodnim programima: konferencije, kolonije, radionice; izdavački projekti u likovnoj umjetnosti: stručne publikacije, leksikoni i monografije o crnogorskim umjetnicima; retrospektivne izložbe od značaja za crnogorsku kulturu)

21.12.2018.

Konkurs za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2018. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“

Pravo učešća na konkursu na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“ imaju novinari/ke medija registrovanih u Crnoj Gori. Na konkurs se prijavljuju radovi (štampani tekstovi, radio ili TV emisije, tekstovi na portalima) koji unapređuju opštu informisanost građana/ki o socijalnoj integraciji Roma u Crnoj Gori a štampani su ili emitovani u medijima u periodu od 1. januara do 20. decembra 2018. godine.

28.06.2018.

Poziv Puglia LANDXCAPES 2018

Poziv Puglia LANDXCAPES 2018

Ministarstvo kulture Crne Gore, kroz članstvo u organizaciji BJCEM - Bijenale mladih umjetnika Mediterana (Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée) objavljuje J A V N I P O Z I V za prijavu učešća umjetnika mlađe generacije u rezidencijalnom programu LANDXCAPES | art, storytelling, landscapes | PUGLIA 08 – 19. oktobar 2018.

08.06.2018.

Konkurs za nagrade iz oblasti prirodnih nauka u okviru programa L’Oréal-UNESCO za žene u nauci

Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO obavještava sve zainteresovane kandidatkinje da je objavljen konkurs za nagrade u okviru programa L’Oréal-UNESCO za žene u nauci u okviru ciklusa za 2019. godinu. Po prvi put će u ovom ciklusu biti izabrano 5 izvanrednih naučnih istraživačica u oblasti fizičkih nauka, matematike i kompjuterskih nauka. Svaka od pet laureata dobiće nagradu u iznosu od po 100.000,00 € (sto hiljada eura) za značajan doprinos unapređenju naučnih istraživanja. Nagrade će biti dodijeljene na ceremoniji u martu 2019. godine.

08.06.2018.

Poziv za UNESCO Program participacije 2018 – 2019

Na osnovu UNESCO Rezolucije 39 C/61, Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO objavljuje Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Programa participacije za 2018-2019. godinu Uslovi prijave: 1. Nosilac projekta: pravna lica koja mogu osigurati kvalitetnu implementaciju projekta.

18.05.2018.

Poziv za prijave i nominacije iz oblasti pismenosti

Organizacija ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) raspisala je konkurs za prijave i nominacije za UNESCO međunarodne nagrade iz oblasti pismenosti. Ovogodišnja tema je Pismenost i razvoj vještina, a finalni rok za podnošenje prijava je 05. jun.

30.04.2018.

Javni konkurs „Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs