Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

K O N K U R S za realizaciju programa “Razvoj kulture na sjeveru” u 2018. godini

Datum objave: 27.12.2017 09:38 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture Crne Gore, u skladu sa čl. 68 i čl. 70 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) objavljuje

K O N K U R S


za realizaciju programa “Razvoj kulture na sjeveru” u 2018. godini


Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2018. godini, u okviru programa “Razvoj kulture na sjeveru”:

1) nove projekte i programe od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi u opštinama sa sjevera Crne Gore (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak);

2) programe i projekte iz drugih crnogorskih opština koji će biti realizovani na sjeveru, na osnovu sporazuma o saradnji i razmjeni programa.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.
Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.

Pravo učešća nemaju:
- nevladine organizacije,
- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.

Prijave na konkurs vrednovaće stručna Komisija, prema kriterijumima utvrđenim Zakonom o kulturi, a prilikom izbora projekata i programa za sufinansiranje prednost će imati projekti i programi kojima se doprinosi i podstiče ravnomjeran razvoj kulture i disperzija programa i projekata na cijeloj teritoriji Crne Gore, kao i:
- saradnja i partnerstvo u realizaciji programa i projekata,
- razmjena programa među institucijama kulture,
- zaštita i promocija raznolikosti kulturnih izraza,
- prezentacija izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti,
- razvoj amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
- edukacija u kulturi,
- razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva lica sa invaliditetom,
- stvaranje uslova za razvoj kreativnih industrija,
- stvaralaštvo djece i mladih,
- obezbijeđenost drugih izvora finansiranja.

Projekti i programi će se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.
Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore, neće biti sufinansirani na ovom konkursu, dok će se za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva sa konkursa Ministarstva kulture, cijeniti i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza.

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu www.mku.gov.me.
Uz precizno popunjeni obrazac, dostavljaju se i obavezni prilozi navedeni u tački 4 obrasca.

Prijava sa prilozima, podnosi se:
- u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za ... (navesti oblast)«.
- i obavezno u elektronskoj formi, na CD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijave se podnose zaključno sa 10. februarom 2018.godine.

Ministarstvo će na predlog stručnih komisija donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa, a sa odabranim realizatorima ugovor će biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje.

Obrazac prijave projekata iz opština sa sjevera možete preuzeti ovdje.

Obrazac prijave projekta saradnje i razmjene iz drugih opština možete preuzeti ovdje.