Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Vlada i Ministarstvo ispunjavaju programske obaveze: Nikako nijesmo prepreka da Odbor radi svoj posao

Vlada i Ministarstvo ispunjavaju programske obaveze: Nikako nijesmo prepreka da Odbor radi svoj posao
Datum objave: 05.11.2019 14:50 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore i Ministarstvo kulture ni na jedan način nijesu bili prepreka da u dosadašnjem radu Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva, medijski zakoni, sa njihove strane, budu predstavljeni, kazao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović tokom današnjih odgovora na poslanička pitanja u Skupštini Crne Gore.

On je naglasio kako su, u slučaju utvrdjivanja Predloga zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i televizija Crne Gore, Vlada i Ministarstvo isključivo obavljali Ustavom definisana zaduženja.

On je dodao kako su Vlada Crne Gore i Ministarstvo kulture time ispunili svoje programske obaveze i da to ni u jednom pogledu nije prepreka da skupštinski odbor za sveobuhvatno izborno zakonodavstvo radi svoj posao.

Imajući u vidu da je Vlada mandatirala izradu Predloga zakona znatno prije formiranja tog skupštinskog Odbora, te da je bila u obavezi da tu programsku obavezu i realizuje, shodno mišljenjima Savjeta Evrope i Evropske komisije, a u skladu sa najvišim evropskim standardima i komparativnoj praksi, kao i da će on biti predmet dalje skupštinske procedure, a shodno tome i Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva.

Napominjem da Vlada i Ministarstvo kulture nijesu ni na jedan način bili prepreka da u dosadašnjem radu skupštinskog odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva, medijski zakoni, sa njihove strane, budu predstavljeni. Naprotiv – Vlada je isključivo obavljala svoja Ustavom definisana zaduženja, te je utvrdila Predlog zakona mandatiran 2018. godine, i na taj način tekst baziran na najvišim standardima učinila dostupnim Odboru i cjelokupnoj javnosti na komentarisanje i stručnu anaizu u svim fazama postupka.

Zbog svega navedenog, sa zadovoljstvom ističem da su Predlogom zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, koji je u konačnom bio predmet tri ekspertska monitoringa Savjeta Evrope i Evropske komisije, implementirane sve preporuke Savjeta Evrope iz JUFREX analize medijskog sektora Crne Gore u kontekstu predmetne materije, zatim sve preporuke iz trostruke ekspertize Savjeta Evrope i Evropske komisije, te je Predlog od strane Savjeta Evrope i Evropske komisije, u finalnom mišljenju, ocijenjen kao ,,u potpunosti usaglašen sa standardima Savjeta Evrope”, odnosno da ,,isti ne zahtijeva dodatne izmjene” – kazao je ministar Bogdanović.

MINISTARSTVO KULTURE