Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Kreativna Evropa- objavljen konkurs namijenjen jačanju kulturne saradnje u zemljama Zapadnog Balkana

Datum objave: 18.12.2019 13:27 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture informiše da je Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila konkurs za projekte kulturne saradnje u zemljama Zapadnog Balkana u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura.

Predloženi projekti moraju biti u skladu sa osnovnim prioritetima konkursa: 
- pospješivanje kulturne prekogranične saradnje između zemalja Zapadnog Balkana i članica Evropske unije;
- jačanje konkurencije u kulturnom i kreativnom sektoru u regionu.

Potencijalni aplikanti moraju pripadati nekoj od sljedećih kategorija:
- organizacije ili udruženja koja djeluju u oblasti kulturnih i kreativnih industrija (osim audio-vizuelnog sektora);
- nacionalni savjeti koji se bave kulturnim i kreativnim industrijama (osim AV sektora);
- javne ustanove na lokalnom, regionalnom ili centralnom nivou koje se bave kulturnim i kreativnim industrijama (osim AV sektora).

Potencijalni aplikanti moraju biti osnovani u nekoj od zemalja članica Evropske unije i Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Srbija i Crna Gora). Za prijavu projekta je neophodno najmanje pet partnera, pri čemu su najmanje dva iz zemalja članica EU i najmanje dva iz zemalja Zapadnog Balkana. Fizička lica nemaju pravo učešća.

Konkurs je otvoren za neprofitne projekte koji traju najmanje 24, a najviše 48 mjeseci.

Projekti koji su predloženi u okviru poziva za evropske projekte saradnje (EACEA 32/2019) nijesu prihvatljivi.

Minimalni iznos granta za predložene projekte je 100.000 eura, a maksimalni 500.000 eura, pri čemu je iznos sufinansiranja EU do 85%.

Rok za dostavljanje prijedloga je 17.03.2020. godine u 17 časova.

Više informacija o konkursu možete pronaći u pozivu i vodiču.

Za sve nedoumice i pomoć pri dostavljanju prijedloga projekata možete kontaktirati crnogorski Desk za Kreativnu Evropu u Ministarstvu kulture na email adresu milena.raznatovic@mku.gov.me