Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

Јавни позив за предлагање представника невладиних организација у Комисији за расподјелу средстава невладиним организацијама

Датум објаве: 17.01.2020 12:25 | Аутор: МКУ

Испис Штампај страницу


На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18), а у вези са чланом 32б став 3 Закона о невладиним организацијама ("Службени лист ЦГ", бр. 39/11 и 37/17), Министарство културе објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОМИСИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА


На основу члана 32б Закона о невладиним организацијама, Министарство културе образује Комисију за расподјелу средстава невладиним организацијама (у даљем тексту: Комисија) за реализацију јавног конкурса који ће бити објављен у 2020. години.
Сходно Закону, Комисију ће чинити предсједник и два члана, од којих су предсједник и један члан државни службеници Министарства културе, а други члан представник невладиних организација које дјелују у областима културе и/или умјетности.
За члана Комисије невладина организација може да предложи само једног представника.
Изрази који се у овом јавном позиву користе за физичка лица у мушком роду подразумијевају исте изразе у женском роду.

Број представника невладиних организација у Комисији: један

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у Комисији: 
- да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
- да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у области културе и/или умјетности;
- да је у претходне три године, у области културе и/или умјетности спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у наведеној области;
- да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у Комисији: 
- да има пребивалиште у Црној Гори;
- да има искуство у области културе и/или умјетности;
- да није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Документација која се доставља уз предлог представника невладине организације у Комисији:
- доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);
- фотокопија статута невладине организације;
- доказ да је невладина организација у претходне три године, у области културе и/или умјетности, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у наведеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
- доказ да је навладина организација предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
- фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у Комисији;
- биографија представника невладине организације у Комисији;
- доказ о искуству представника невладине организације у области културе и/или умјетности (стручни рад, сертификат или други документ);
- изјава представника невладине организације у Комисији да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
- изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у Комисији.

Рок и начин достављања предлога: Предлози се достављају на прописаном обрасцу у року од 10 дана од дана објављивања овог јавног позива, у Министарству културе, радним данима од 7 до 15 сати, или поштом на адресу: Његошева бб, 81250 Цетиње, у затвореној коверти са напоменом: Предлагање представника невладине организације у Комисији за расподјелу средстава невладиним организацијама.

Образац се може преузети овдје.

Надлежности и задаци Комисије су сљедећи:
- објављивање јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација, на интернет страници министарства и порталу е-управе;
- објављивање обавјештења о јавном конкурсу у једном штампаном медију;
- административна провјера достављених пријава;
- објављивање листе невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву уз указивање на утврђене недостатке који се односе на пријаву, односно потребну документацију;
- утврђивање ранг листе пројеката, односно програма који су бодовани од стране независних процјењивача;
- прибављање изјашњења од невладине организације о томе да ли са мање додијељених средстава може реализовати пројекат, односно програм, у случају кад пројекат, односно програм невладине организације не може бити финансиран у износу средстава који је наведен у пријави;
- одлучивање о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и доношење одлуке;
- објављивање и достављање одлуке о расподјели средстава;
- закључивање уговора о начину исплате и коришћења средстава, извјештавању и надзору над реализацијом пројекта, односно програма, са невладином организацијом којој су додијељена средства за финансирање пројекта, односно програма;
- праћење реализације пројеката, односно програма за чије финансирање су додијељена средства;
- израда извјештаја о финансирању пројеката и програма невладиних организација, итд.
Комисија престаје са радом након реализације, односно истека рока за реализацију пројеката, односно програма, који су обухваћени одлуком о расподјели средстава.