Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Kreativni potencijal naših umjetnika stavljamo u kontekst ekonomskog razvoja

Kreativni potencijal naših umjetnika stavljamo u kontekst ekonomskog razvoja
Datum objave: 31.01.2020 16:24 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicu


MKUZavršni događaj projekta „Razvoj kulturnih i kreativnih industrija kao dio održivog ekonomskog sektora u Crnoj Gori“ održan je danas u Ministarstvu kulture. Projekat je realizovao Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u saradnji sa Ministarstvom kulture i uz podršku Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost UNESCO.
Kroz ovaj projekat su, procesom mapiranja, po prvi put prepoznate oblasti kulturnih i kreativnih industrija. Na osnovu najbolje međunarodne prakse definisano je 11 sektora, 40 djelatnosti i 57 zanimanja koja pripadaju kulturnim i kreativnim industrijama. Prvi put izračunat je i njihov doprinos ekonomskom rastu i razvoju Crne Gore koji govori da: bruto dodata vrijednost koju kreiraju kulturne i kreativne industrije u Crnoj Gori ima tendenciju rasta - od 2014. do 2018. porastao je sa 38,2 na 58,5 miliona eura, čineći u prosjeku 1,5% ukupne BDV. U ovom periodu rastao je i broj zaposlenih koji je na kraju 2018. iznosio 7.252 i za 28% je veći od broja zaposlenih u kulturnim i kreativnim industrijama na kraju 2014.
Ocjenjujući rezultate projekta veoma uspješnim i korisnim za buduće aktivnosti kada je javna politika kreativnih industrija u pitanju, državni sekretar u Ministarstvu kulture Dražen Blažić naglasio je da sektor kreativnih i kulturnih industrija u Crnoj Gori treba da bude snažan generator rasta i predstavlja izdašan resurs za ekonomski razvoj.
„Kreativni potencijal naših umjetnika treba da stavimo u funkciju ekonomskog razvoja, a Ministarstvo kulture će im u tom pravcu biti pouzdan partner. Predano ćemo raditi na stvaranju uslova da valorizujemo sve ono što su resursi aktera u ovoj oblasti, a neki od njih su već prepoznati ne na lokalnom i nacionalnom, već i na globalnom nivou“, ocijenio je Blažić.
MKUObjašnjavajući mehanizme podrške akterima u kreativnom sektoru, on je istakao da je prioritet Ministarstva kulture podrška akterima kroz bespovratne finansijske instrumente i kroz obezbjeđivanje „tvrde“ infrastrukture.
„Nastavićemo sa finansijskom podrškom akterima u oblasti kulturnih i kreativnih industrija. Posebno ohrabruju uspjesi učesnika prethodnih konkursa „Kreativna Crna Gora“ koji su zavrijedili prestižne međunarodne nagrade. Pored toga, učinićemo napore da stavimo u funkciju i četiri kreativna haba koji će biti mjesto sinergije kreativnog potencijala umjetnika i umješnosti naših vrijednih prduzetnika - istakao je Blažić.
Direktorica Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) Dragana Radević kazala je da je projekat „Razvoj kulturnih i kreativnih industrija kao dio održivog ekonomskog sektora u Crnoj Gori“ od početka bio veliki izazov.
„Činjenica da je zavrijedio pažnju UNESCO Fonda za kulturnu raznolikost i Međuvladinog komiteta za zaštitu i promociju raznolikosti kulturnih izraza koji su odlukom donešenom u Parizu u decembru 2017. podržali projekat, obavezala nas je na maksimalnu posvećenost i profesionalni pristup. Podrška UNESCO Fonda za kulturnu raznolikost značila je ne samo da je projekat dobro koncipiran, već i da je važan razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori“, kazala je Radević.
Na osnovu prethodno sprovedenih istraživanja, u okviru ovog projekta organizovane su obuke za razvoj nedostajućih preduzetničkih vještina kojima su prisustvovali etablirani kreativci, ali i oni koji su na putu da svoj, trenutno, hobi pretvore u nešto više. Realizovano je devet dvodnevnih obuka na teme za koje je pokazano najveće interesovanje (kako kreirati brend, promocija na društvenim mrežama, psihologija kupca, odnosi s javnošću...), koje je pohađalo 210 polaznika uglavnom iz privatnog sektora, ali i iz javnih institucija.