Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Ministarstvo kulture: Stvoreni uslovi za primjenu Zakona o državnim simbolima, u najkraćem roku ispoštovati sve procedure

Ministarstvo kulture: Stvoreni uslovi za primjenu Zakona o  državnim simbolima, u najkraćem roku ispoštovati sve procedure
Datum objave: 18.02.2020 15:21 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicu


Nakon stupanja na snagu Pravilnika o bližem načinu isticanja, upotrebe kao i sastavu materijala Zastave Crne Gore stvoreni su svi neophodni uslovi za potpunu implementaciju Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti. U tom kontekstu, Ministarstvo kulture upoznalo je sve koji su dužni da primijene ove propise da preduzmu aktivnosti u tom pravcu. Shodno tome, i danas smo uputili poziv da se u što kraćem roku obave neophodne radnje u cilju potpune primjene Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti i Pravilnika o bližem načinu isticanja, upotrebe kao i sastavu materijala Zastave Crne Gore.
Ministarstvo kulture i u ranijem periodu više puta je upozoravalo državne organe, organe državne uprave, uprave, lokalne samouprave, ali i pravna lica koja obavljaju javna ovlašćenja ili čiji je osnivač država, na obaveznost primjene Zakona o državnim simbolima i Danu državnost, kao i na Pravilnik o bližem načinu isticanja, upotrebe i sastavu materijala Zastave Crne Gore. Cilj je da se izbjegnu neželjene posljedice ili primjena kaznenih odredbi ovog Zakona i drugih propisa kojima se štite naši državni simboli.
Podsjećamo, shodno Pravilniku o bližem načinu isticanja, upotrebe kao i sastavu materijala Zastave Crne Gore potrebno je obratiti posebnu pažnju na odredbe ovog Pravilnika koje regulišu pitanje standardnih dimenzija zastave, materijala, odnosno kvaliteta materijala, vrsta zastave, način njenog isticanja u enterijeru i eksterijeru objekata, kao i na vazduhoplovima, brodovima i drugim plovnim objektima, u cilju zakonitog postupanja i poštovanja ovog državnog simbola.
I u pogledu isticanja Grba mora se voditi računa o članu 4 Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti kojim se uređuje njegov izgled. U odnosu na Himnu Crne Gore nužno je osloniti se na članove 6, 21, 22, 23, 24, 25 ovog Zakona, kojima su uređeni tekst Himne, povod za njeno izvođenje, način izvođenja, način odavanja počasti himni, razlozi zbog kojih se ne smije izvoditi i dr.
Takođe, podsjećamo i na kaznene odredbe iz ovog Zakona prema kojima će se novčanom kaznom od 1.000 eura do 20.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice, ako upotrijebi Grb i Zastavu u obliku i sadržini suprotno čl. 4 i 5 ovog Zakona; upotrijebi ih u umjetničkom stvaralaštvu, nastavnom i obrazovnom radu na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore; na Grbu ili Zastavi izvrši bilo šta, ispravi, doda, izmijeni ili ih upotrijebi kao robni ili uslužni žig, dizajn, ili kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluga, osim u slučaju da dobije prethodnu dozvolu od državnog organa nadležnog za poslove kulture; upotrijebi oštećeni ili za upotrebu nepodobni Grb ili Zastavu; zastavu postavi tako da dodiruje tlo ili kao prostirku, zavjesu i sl; u tekstu ili melodiji Himne prilikom izvođenja izvrši bilo kakvu izmjenu; izvodi Himnu na način i u prilikama koji vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore.
Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura odgovorno lice u pravnom licu, fizičko lice od 300 eura do 2.000 eura, a preduzetnik od 300 eura do 6.000 eura. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta kojim je izvršen prekršaj.
Takođe, shodno Zakonu o javnom redu i miru pravno lice koje ne istakne zastavu ili grb ili upotrijebi himnu Crne Gore, u slučajevima kad je isticanje predviđeno važećim propisima, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 2.500 eura do 15.000 eura, preduzetnik od 500 eura do 5.000 eura, odgovorno lice u pravnom licu od 300 eura do 2.000 eura, a fizičko lice od 300 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana. Takođe, pravno lice koje na javnom mjestu, bez odobrenja ili javnog poziva, istakne ili upotrijebi zastavu, grb ili drugi simbol druge države, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 2.500 eura do 5.000 eura. Preduzetnik koji učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura, odgovorno lice u pravnom licu od 300 eura do 2.000 eura, a fizičko lice od 100 eura do 500 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

Ministarstvo kulture