Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Poziv za UNESCO Program participacije 2020 – 2021

Datum objave: 16.03.2020 12:36 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu UNESCO Rezolucije 39 C/61, Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO objavljuje Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Programa participacije za 2020-2021. godinu

Uslovi prijave:

1. Nosilac projekta: pravna lica koja mogu osigurati kvalitetnu implementaciju projekta;

2. Okvir projekta: usklađenost s dokumentom 39 C/61, Programom i budžetom UNESCO, te drugim relevantnim strateškim dokumentima. Pojedinačne projekte je potrebno uskladiti sa usvojenim prioritetima za pet glavnih programskih oblasti Organizacije, a posebnu pažnju skrećemo na globalne priorite prepoznate u dokumentima 39 C/5 i 39 C/6;

3. Budžet projekta: Saziv 40. sjednice Generalne konferencije UNESCO, odlučio je da za ciklus 2020-2021, ukupna vrijednost finansijske podrške za prijavljene projekte ne bi trebalo da bude veća od:
• US 26.000 $ za nacionalni projekat ili aktivnost,
• US 28.000 $ za subregionalne ili među-regionalne projekte ili aktivnosti,
• US 38.000 $ za regionalne projekte ili aktivnosti.

Postotak od ukupnog iznosa odobrenog za Program participacije za 2020-2021 ne smije prelaziti: 7% za hitnu pomoć, 5% za nevladine organizacije (NVO) i 3% za regionalne aktivnosti.

Projekti koji dobiju podršku UNESCO u okviru ovog ciklusa, moraju biti realizovani zaključno sa 31. decembrom 2021. godine. Takođe, aplikanti su po završetku projekta dužni dostaviti finansijski izvještaj izražen u američkim dolarima, sa detaljnim opisom troškova (uključujući bankovne transfere u lokalnoj valuti), kao i izvještaj evaluacije projekta, koji u potpunosti opisuje implementaciju i rezultate koji su ostvareni tokom projekta, najkasnije do 20. marta 2022. godine.

4. Rok za predaju projekta: krajnji rok za predaju projekta je 30. april 2020. godine. Takođe, skrećemo pažnju da svi subjekti koji su u prethodnom ciklusu dobili sredstva iz ovog Programa, a nijesu predali finansijski izvještaj na način definisan prethodnim Pozivom i u komunikaciji sa Kancelarijom za UNESCO, neće dobiti preporuku za nastavak saradnje.

5. Nivo projekta: nacionalni, podregionalni (saradnja nekoliko zemalja iz istog geografskog područja, npr. zemlje Jugoistočne Evrope), regionalni (saradnja svih zemalja jednog regiona) i međuregionalni (saradnja zemalja iz različitih regiona).
Regioni: Afrika, Arapske zemlje, Azija i Pacifik, Evropa i Sjeverna Amerika, Latinska Amerika i Karibi.

Način i rok prijave:

Prijavne obrasce na engleskom jeziku potrebno je dostaviti u elektronskoj i štampanoj formi do 30. aprila 2020. godine Crnogorskoj nacionalnoj komisiji za UNESCO.
Obrasce u elektronskoj formi dostaviti na adresu: tijana.vujovic@mku.gov.me . Potpisane i ovjerene originale u dva primjerka na poštansku adresu:


Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO
Ministarstvo kulture Crne Gore
Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje
Sa naznakom: Prijava za Program participacije 2020-2021

Prema propozicijama programa, Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO vrši predselekciju prijava. Rezultati predselektovanih, ali i finalno odobrenih, projekata biće objavljeni na sajtu Nacionalne komisije i na sajtu Ministarstva kulture.

Obrazac za apliciranje možete pronaći ovdje.

Više detalja o Programu participacije 2020-2021 možete pronaći ovdje.