Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

JAVNI KONKURS „Razvijajmo kulturne navike!“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima umjetnosti i kulture

Datum objave: 25.03.2020 14:14 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi s Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, broj 14/18) i Odlukom outvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini („Službeni list CG“, broj 57/19),Komisija Ministarstva kulture za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija objavila je 


JAVNI KONKURS
„Razvijajmo kulturne navike!“
za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija 
u oblastima umjetnosti i kulture


Tekst Konkursa, kao i prijavni obrazac objavljeni su na internet stranici Ministarstva kulture www.mku.gov.me kao i na portalu e-upravedana 06.03.2020. godine.

Usljed situacije izazavne COVID 19 virusom,rok za dostavljanje prijava produžava se za 30 dana, odnosno zaključno sa 06.05.2020. godine.

Sugerišemo da se sve prijave projekata/programa dostavljaju elektronskim putem u zip/rar format na e-mail adresu: konkurs.nvo2020@mku.gov.me.

Cilj navedenog je doprinos potrebi zaštite zdravlja građana i iskazivanja visokog stepena odgovornosti usljed okolnosti izazvanih virusom COVID 19.
Komisija Ministarstva kulture