Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Jedanaesti godišnji konkurs UNESCO za finansiranje projekata iz Fonda za kulturnu raznolikost

Datum objave: 14.04.2020 10:16 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je jedanaesti konkurs za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu "IFCD"). Među mogućim korisnicima sredstava Fonda je i Crna Gora, kao članica Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza.

IFCD pruža podršku projektima koji vode ka strukturalnim promjenama kroz uvođenje i/ili izradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, kao i jačanje institucionalne infrastrukture, uključujući profesionalne i organizacione kapacitete, a podržavajući održive lokalne i regionalne kulturne industrije. Projekti podržani od strane IFCD imaju širok spektar aktivnosti - od izgradnje kapaciteta i kulturnog mapiranja do analize politika i razvoja, kao i podrška preduzetništvu i konsolidaciji kulturnih industrija.

Na Konkurs mogu aplicirati organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije. 

Nepodobne aplikacije

 Produkcija kulturno-umjetničkih djela i manifestacija; 
 Očuvanje nematerijalne kulturne baštine (zahtjeve u vezi sa tom oblašću treba uputiti Fondu za zaštitu nematerijalne kulturne baštine);
 Očuvanje materijalne kulturne baštine (zahtjeve uputiti Fondu za svjetsku baštinu);
 Projekti koji imaju za cilj poravnjivanje ili otplatu duga ili plaćanje kamate;
 Projekti održavanja tekućih aktivnosti sa pratećim troškovima;
 Finansiranje trajnih radnih prostorija i / ili opreme, fizička konstrukcija ili isključivo obnova objekata;
 Projekti koji se fokusiraju na umjetničko obrazovanje, uključujući jačanje umjetničkih vještina u osnovnim i srednjim školama;
 Projekti koji se fokusiraju na kulturni turizam;
 Stipendije ili dotacije za lične potrebe.

Kako se prijaviti?

Aplikacije se ispunjavaju isključivo na On-line aplikacionoj platformi, na engleskom ili francuskom jeziku. 

Aplikacije u štampanom primjerku ili putem e-maila se ne prihvataju.

Uputstva za podnošenje zahtjeva, cjelokupan tekst konkursa, dodatna pojašnjenja i kriterijumi evaluacije, mogu se naći na linku.

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje aplikacija/projekata je 27. maj 2020. godine, u ponoć (po srednjoevropskom vremenu), a aplikacije se podnose isključivo putem linka. Nakon toga uslijediće proces nacionalne predselekcije projekata koji sprovodi 

Nacionalna komisija za UNESCO. Rok za predselektovanje projekata od strane Nacionalne komisije i dostavljanje prijedloga ka UNESCO je 10. jul 2020. godine.

Nacionalna komisija za UNESCO ima pravo da Sekretarijatu UNESCO Konvencije u Parizu podnese četiri najbolja projekta (najviše dva od organa javne uprave ili javne ustanove i najviše dva od NVO), shodno propozicijama konkursa. Sekretarijat Konvencije može odabrati jedan projekat po korisniku sredstava.

Uspješne podnosioce zahtjeva Sekretarijat će obavijestiti u februaru 2021. godine, dok bi implementacija odobrenih projekata trebalo da počne u aprilu 2021. godine. 

Maksimalan iznos sredstava koji se može potraživati predloženim projektom je 100.000,00 USD. 

Kontakt osoba za Konvenciju 

Tijana Vujović