Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

JAVNI POZIV za sprovođenje Javne rasprave o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra “Zadužbina Ljubatovića” Opština Kotor

Datum objave: 08.05.2020 18:02 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu
NACRT KONCESIONOG AKTA U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA VALORIZACIJU
NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA “ZADUŽBINA LJUBATOVIĆA” OPŠTINA KOTOR
i
upućuje
JAVNI POZIV

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra “Zadužbina Ljubatovića” Opština Kotor i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta koncesionog akta.

Prijedlozi, sugestije i komentari na Nacrt koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra “Zadužbina Ljubatovića” Opština Kotor mogu se dostaviti Ministarstvu kulture u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu Ministarstvo kulture, Njegoševa bb, Cetinje, odnosno e-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me

Javna rasprava o Nacrtu koncesionog akta trajaće od od 08.05.2020. – 25.05.2020. godine.
Zainteresovani subjekti mogu u prostorijama Ministarstva kulture, svakog radnog dana u vremenu od 9-11 časova, izvršiti uvid u Nacrt koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra “Zadužbina Ljubatovića” Opština Kotor, kao i na internet stranici Ministarstva kulture www.mku.gov.me i internet stranici Portala eUprave www.euprava.me
Obrazac zahtjeva za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt koncesionog akta može se preuzeti na internet stranici www.mku.gov.me

Javna prezentacija o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra “Zadužbina Ljubatovića” Opština Kotor, održaće se u Ministarstvu kulture, multimedijalana sala, dana 25.05.2020. godine, sa početkom u 10 časova.

-Nacrt koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra “Zadužbina Ljubatovića” Opština Kotor, možete preuzeti  ovdje
-Nacrt ugovora o koncesiji možete preuzeti  ovdje.
-Obrazac za dostavljanje predloga, sugestija i komentara na Nacrt plana davanja koncesija, možete preuzeti  ovdje
-Program javne rasprave, možete preuzeti ovdje .
-Izvještaj sa javne rapsrave možete preuzeti ovdje.

Ministarstvo kulture će nakon završetka javne rasprave sve prispjele primjedbe, prijedloge i sugestije evidentirati, razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme konačnog teksta Koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra “Zadužbina Ljubatovića” Opština Kotor i o tome sačiniti odgovarajući izvještaj i isti objaviti na internet stranici ovog ministarstva i portalu e-uprave.