Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

JAVNI POZIV za sprovođenje Javne rasprave o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar

Datum objave: 28.05.2020 10:46 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu 


NACRT KONCESIONOG AKTA U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA VALORIZACIJU 
NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA TVRĐAVA “BESAC” VIRPAZAR, OPŠTINA BAR
upućuje 
JAVNI POZIV

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta koncesionog akta.

Prijedlozi, sugestije i komentari na Nacrt koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar mogu se dostaviti Ministarstvu kulture u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu Ministarstvo kulture, Njegoševa bb, Cetinje, odnosno e-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me 

Javna rasprava o Nacrtu koncesionog akta trajaće od od 28.05.2020. – 12.06.2020. godine.
Zainteresovani subjekti mogu u prostorijama Ministarstva kulture, svakog radnog dana u vremenu od 9-11 časova, izvršiti uvid u Nacrt koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar, kao i na internet stranici ministarstva kulture www.mku.gov.me i internet stranici Portala eUprave www.euprava.me 
Obrazac zahtjeva za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt koncesionog akta može se preuzeti na internet stranici www.mku.gov.me 

Javna prezentacija o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar, održaće se u Ministarstvu kulture, multimedijalana sala, dana 11.06.2020. godine, sa početkom u 10 časova.

-Nacrt koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar,
-Obrazac za dostavljanje predloga, sugestija i komentara na Nacrt plana davanja koncesija,
-Program javne rasprave.


Ministarstvo kulture će nakon završetka javne rasprave sve prispjele primjedbe, prijedloge i sugestije evidentirati, razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme konačnog teksta Koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar i o tome sačiniti odgovarajući izvještaj i isti objaviti na internet stranici ovog ministarstva i portalu e-uprave.