Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Ministar Bogdanović za CDM: Uklanjanjem objekta u blizini crkve u Zoganju sačuvana je ne samo ambijentalna, već i njene druge kulturne vrijednosti

Ministar Bogdanović za CDM: Uklanjanjem objekta u blizini crkve u Zoganju sačuvana je ne samo ambijentalna, već i njene druge kulturne vrijednosti
Datum objave: 11.06.2020 19:12 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicu


„Cijeneći da bogata kulturna baština Opštine Ulcinj predstavlja značajan segment, koji doprinosi sveukupnim vrijednostima crnogorske kulturne baštine, njena zaštita, očuvanje i prenošenje budućim generacijama u autentičnom obliku, obaveza je kako vlasnika i držalaca, tako i institucija sistema i svih njenih građana, bez obzira na to u čijem su vlasništvu pojedini segmenti te baštine, i na njihov svjetovni ili vjerski karakter“, kazao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović komentarišući za CDM uklanjanje nelegalno izgrađenog objekta u Zoganju, koji je narušavao ambijentalnu cjelinu Crkve Svetog Vasilija Ostroškog.

Ministar Bogdanović je naglasio da Ministarstvo kulture, kao i do sada, ima jasan stav u odnosu na sve intervencije koje doprinose degradaciji pomenutih vrijednosti, što se potvrđuje i kada je u pitanju Crkva Svetog Vasilija Ostroškog u opštini Ulcinj.

„Podsjećamo da je sa aspekta zaštite kulturne baštine, Studijom zaštite kulturnih dobara za potrebe izrade Prostorno-urbanističkog plana Opštine Ulcinj ova crkva, čija se gradnja vezuje za 18. vijek, prepoznata kao sakralni objekat za koji se osnovano pretpostavlja da ima kulturne vrijednosti. Takođe, ova Studija propisuje da je pri izradi Prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj potrebno poštovati osnovna konzervatorska načela u očuvanju kulturnih vrijednosti, ne samo objekata sa statusom kulturnog dobra, već da je potrebno posvetiti pažnju i ostalim segmentima nepokretnog kulturnog nasljeđa. To su: potencijalni arheološki lokaliteti, prostori sa izraženi ambijentalnim vrijednostima, dobra za koje se osnovano pretpostavlja da posjeduju kulturne vrijednosti, evidentirani objekti, kao i prostori za koje se osnovano pretpostavlja da posjeduju vrijednosti kulturnog pejzaža“, pojasnio je ministar Bogdanović.

U tom kontekstu, a shodno odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, naglasio je da se tim dokumentom obezbjeđuje zaštita, očuvanje i integracija kulturne baštine u okviru planiranja održivog prostornog razvoja.

„Dakle, imajući u vidu prioritetne ciljeve Ministarstva kulture koji su usmjereni na zaštitu kulturne baštine i očuvanje kulturne raznolikosti kroz unapređenje stanja i vrijednosti svih njenih segmenata, kada je u pitanju Crkva Svetog Vasilija Ostroškog koja se nalazi u neposrednoj blizini nelegalnog sagrađenog, a sada već uklonjenog objekta, izvedenim intervencijama sačuvana je ne samo ambijentalna, već i druge potencijalne kulturne vrijednosti, prepoznate ovom Studijom“, poručio je ministar Bogdanović.

Ministarstvo kulture