Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Podnošenje prijedloga za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2020. godinu

Datum objave: 15.06.2020 13:57 | Autor: MKU

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture, na osnovu člana 14 Zakona o državnim nagradama („Sl. list Crne Gore“, br. 17/19) i člana 8 Poslovnika o radu Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagradeOBAVJEŠTAVA JAVNOST


Da, shodno Zakonu o državnim nagradama, Žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade može u 2020. godini dodijeliti tri Trinaestojulske nagrade, kao godišnje nagrade (u daljem tekstu: Trinaestojulska nagrada za 2020. godinu), s tim da se u jednoj oblasti može dodojeliti samo jedna godišnja Trinaestojulska nagrada za 2020. godinu.

Prijedlozi za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2020. godinu mogu se podnositi zaključno sa 25. junom 2020. godine.

Trinaestojulska nagrada za 2020. godinu dodjeljuje se građaninu ili državljaninu Crne Gore, grupi lica ili pravnom licu koje ima sjedište na teritoriji Crne Gore, za rezultate od izuzetnog značaja za Crnu Goru, ostvarene u godini koja prethodi dodjeli nagrade, u oblastima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, sporta, prirodnih i društvenih nauka, privrede, ekologije, odnosno za djela ili ostvarenja u svim oblastima rada i stvaralaštva koja doprinose razvoju i afirmaciji Crne Gore.

Kao ostvarenje u godini koja prethodi dodjeli nagrade, smatra se 2019. godina.

Pravo da podnesu prijedlog za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2020. godinu, imaju državni organ, organ državne uprave, organ lokalne samouprave, organ lokalne uprave, ustanova, privredno društvo, nevladina organizacija, drugo pravno lice, grupa lica, pojedinac, i dr. 

Prijedlozi za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2020. godinu podnose se Ministarstvu kulture, neposredno na arhivi Ministarstva ili preporučenom pošiljkom, na adresu: Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa bb, Cetinje sa napomenom – prijedlog za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2020. godinu.

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi sa obrazloženjem, i mora sadržati osnovne podatke o predloženom licu i njegovom djelu sa potkrepljenim dokazima koji potvrđuju izuzetan doprinos razvoju oblasti, za koje se predlaže dodjela nagrade. 

Uz prijedlog za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2020. godinu obavezno se podnosi dokaz o državljanstvu, ili prebivalištu predloženog fizičkog, odnosno o sjedištu predloženog pravnog lica.

Zavisno od oblasti rada i stvaralaštva, uz prijedlog za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2020. godinu, podnose se odgovarajući prilozi (objavljeno djelo, katalog, recenzija, stručna kritika i dr.). 

Ako se prijedlog za dodjelu Trinaestojulske nagrade za 2020. godinu podnosi za književno ili naučno djelo, ili za prezentaciju, odnosno izvođenje umjetničkog djela, podnosilac prijedloga je dužan da uz prijedlog dostavi osam primjeraka knjige, kataloga, ili druge publikacije, na koju se se prijedlog odnosi.


Prijedlozi se podnose uz obrazac koji možete preuzeti ovdje.

Dostavljeni prijedlozi se ne vraćaju, i ne nadoknađuju.

Neblagovremeni prijedlozi neće se razmatrati.

Dodatna obavještenja mogu se dobiti u Ministarstvu kulture, na tel. 069/243-433 kao i na e-mail: marija.mrvaljevic@mku.gov.me