Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

IZMJENA JAVNOG OGLASA za nadmetanje u otvorenom postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđave “Besac”, Virpazar, opština Bar

Datum objave: 05.08.2020 09:31 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 22 Zakona o koncesijama (“Službeni list Crne Gore” broj 08/09) Ministarstvo kulture (“Nadležni organ”) objavljuje:
IZMJENU JAVNOG OGLASA 

za nadmetanje u otvorenom postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđave “Besac”, Virpazar, opština Bar 1. U skladu sa uslovima Javnog oglasa za nadmetanje u otvorenom postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđave „Besac“, Virpazar, opština Bar, objavljenom u Službenom listu broj 29/2020, od 03.07.2020. godine, u štampanom dnevnom listu „Dnevnim novinama“ dana 04.07.2020. godine i na Internet stranici Ministarstva kulture www.mku.gov.me, kao nadležnog organa (u daljem tekstu: Javni oglas). Ministarstvo kulture ovim putem obavještava zainteresovana lica o izmjeni Javnog oglasa i to u dijelu:


1.1 Adresa i rok za dostavljanje ponuda na Javni oglas

“Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do 7. septembra 2020.godine do 11 časova (po lokalnom vremenu), na adresu: Ministarstvo kulture, Njegoševa bb, 81250 Cetinje.”

1.2 Vrijeme i mjesto na kojem se može preuzeti Koncesioni akt i Tenderska dokumentacija:

„Zahtjev za otkup dokumentacije u kojoj su sadržani detalji koji se odnose na način dostavljanja ponude i cjelokupni tenderski postupak sa jasnim nazivom „Zahtjev za otkup tenderske dokumentacije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđave Besac“, dostavlja se preporučenom poštom ili e-mailom licu zaduženom za davanje relevantnih informacija u postupku Javnog oglasa, na naznačenu adresu najkasnije do 13. avgusta 2020.godine“.

1.3 Način dostavljanja ponude

„Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do 7. septembra 2020. godine do 11 časova (po lokalnom vremenu), na naznačenu adresu, bez obzira na način na koji je ponuda upućena. Za svaku ponudu će se izdati potvrda na kojoj je označen datum i vrijeme prijema iste“.

1.4 Datum, vrijeme i mjesto otvaranja prispjelih ponuda na Javni oglas

“Ponude će biti otvorene od strane Tenderske komisije dana 7. septembra 2020 godine u 11.30 časova, u prostorijama Ministarstva kulture, na adresi Njegoševa bb, 81250 Cetinje.”

2. Ostali elementi Javnog oglasa ostaju nepromijenjeni.

3. Za sva pitanja u vezi sa Javnim oglasom i njegovom izmjenom, zainteresovana lica mogu kontaktirati Milicu Vušurović, e-mail: milica.vusurovic@mku.gov.me, tel: + 382 41 232 571.