Manja slova Veća slova RSSMKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Vijesti

04.12.2019.

Održana radionica na temu sprovođenja revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije

Održana radionica na temu sprovođenja revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije Radionica na temu Revizija muzejskog materijala i muzejske dokumentacije – primjena propisa održana je 3. decembra, u organizaciji Ministarstva kulture, na Cetinju. Ministarstvo kulture je u okviru svojih nadležnosti na sprovođenju propisa iz oblasti kulturne baštine organizovalo radionicu sa ciljem da se na osnovu istraživačkih nalaza i propisanog postupka revizije dođe do relevantnih podataka o broju i stanju muzejskih predmeta i muzejske dokumentacije, sa posebnim akcentom na muzejske predmete sa statusom kulturno dobro.

03.12.2019.

Počeo Podgorica Film Festival: Smotra koja podstiče međunarodnu kulturnu saradnju

Počeo Podgorica Film Festival: Smotra koja podstiče međunarodnu kulturnu saradnju

U Crnogorskom narodnom pozorištu večeras je otvoreno četvrto izdanje Podgorica film festivala. Smotra koju, u saradnji sa Crnogorskom kinotekom, a uz podršku Ministarstva kulture, organizuje NVU “Podgorica film festival” ove će godine trajati do osmog decembra i za to vrijeme biće ukupno prikazano 27 ostvarenja.

03.12.2019.

Obavještenje : Tender za rekonstrukciju Zgrade Zatvora u Starom gradu Kotoru za potrebe kreativnog haba sa rezidencijama

Ministarstvo kulture raspisuje tender za izvođenje radova na restauraciji Zgrade Zatvora u Kotoru, a u okviru realizacije IPA projekta 3C “Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija – 3C, broj 354/ poziv za tematske projekte”, finansiranog kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora.

03.12.2019.

K O N K U R S za najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2019. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“

Pravo učešća na konkursu na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“ imaju novinari/ke medija registrovanih u Crnoj Gori. Na konkurs se prijavljuju radovi (štampani tekstovi, radio ili TV emisije, tekstovi na portalima) koji unapređuju opštu informisanost građana/ki o socijalnoj integraciji Roma u Crnoj Gori a štampani su ili emitovani u medijima u periodu od 1. januara do 20. decembra 2019. godine.

29.11.2019.

Uručena nagrada “Dialogos”: Kredibilna istraživanja medija od značaja za čitav region

Uručena nagrada “Dialogos”: Kredibilna istraživanja medija od značaja za čitav region

U Podgorici je večeras, u organizaciji međunarodnog naučnog časopisa „Medijski dijalozi“, upriličena dodjela godišnje nagrade „Dialogos“. Ovogodišnji dobitnici pomenutog priznanja su prof. dr Mirko Miletić i prof. dr Marko M. Đorđević, autori knjige „Od znaka do hiperteksta“. Sa druge strane, Specijalna plaketa ove je godine pripala Ministarstvu kulture i to – kako je navedeno u obrazloženju – za dosadašnju podršku nagradi „Dialogos“ i afirmaciju medijske pismenosti.

29.11.2019.

Bogdanović-Blanko: Kinematografija i vizuelne umjetnosti od posebnog značaja za saradnju u oblasti kulture

Bogdanović-Blanko: Kinematografija i vizuelne umjetnosti od posebnog značaja za saradnju u oblasti kulture

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović sastao se danas s ambasadorom Meksika u Crnoj Gori Markom Antonijem Garsijom Blankom. Govoreći o potencijalnom partnerstvu dvije države u oblasti kulture, ministar Bogdanović kazao je kako prostor za saradnju postoji, i da bi u tom kontekstu trebalo inicirati potpisivanje Sporazuma o saradnji u oblasti kulture u cilju uspostavljanja regulatornog mehanizma za razmjenu programa u svim segmentima kulturno-umjetničkog stvaralaštva, kulturne baštine i kreativnih industrija. Naglašeno je da će u narednom periodu biti učinjeni dodatni napori za povezivanje institucija u oblasti kinematografije, muzike, plesa i vizuelnih umjetnosti, kao potencijalnih oblasti od obostarnog interesa.

29.11.2019.

J A V N I P O Z I V za prijavu učešća umjetnika mlađe generacije za MEDITERRANEA 19 Bijenale mladih umjetnika School of Waters

J A V N I   P O Z I V   za prijavu učešća umjetnika mlađe generacije za    MEDITERRANEA 19 Bijenale mladih umjetnika School of Waters

Ministarstvo kulture Crne Gore, kroz članstvo u organizaciji BJCEM - Bijenale mladih umjetnika Evrope i Mediterana (Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée) objavljuje J A V N I P O Z I V za prijavu učešća umjetnika mlađe generacije za MEDITERRANEA 19 Bijenale mladih umjetnika School of Waters

29.11.2019.

K O N K U R S za finansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima, neprofitnim štampanim medijima i komercijalnim radio emiterima u 2020. godini

Ministastvo kulture, u skladu sa članom 3 Zakona o medijima („Sl.list RCG“, br. 51/02, 62/02 i „Sl.list CG“, br.40/11), članovima 2 i 5 Pravilnika o načinu i uslovima raspodjele sredstava iz budžeta Crne Gore za finansiranje određenih programskih sadržaja koje realizuju mediji („Sl.list CG“ br. 86/18), Strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020 i Planom impelementacije preporuka iz Analize medijskog sektora u Crnoj Gori za usklađivanje sa standardima Savjeta Evrope i Evropske unije – „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi 2018 (JUFREX)”, objavljuje

29.11.2019.

Ministar Bogdanović otvorio 16. Međunarodni festival glumca

Ministar Bogdanović otvorio 16. Međunarodni festival glumca

U Nikšićkom pozorištu sinoć je otvoreno 16. izdanje Međunarodnog festivala glumca, koji će ove godine trajati do četvrtog decembra. Festival je otvorio ministar kulture Aleksandar Bogdanović, koji je naglasio kako pozorišnim umjetnicima pripada posebno mjesto u bogatoj i dugotrajnoj istoriji kulture u Nikšiću.

28.11.2019.

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU: Centar za razvoj kreativnih industrija “Cerovo”, Bijelo Polje

Centar za razvoj kreativnih industrija “Cerovo”, Bijelo Polje, po svom karakteru trebao bi da komunicira najširi spektar zainteresovanih aktera - kako onih koji su neposredno vezani za proizvodnju kulturnih i kreativnih sadržaja, tako i onih koji su potencijalni konzumenti. Kao najveći regionalni kompleks za razvoj kreativnih industrija u Crnoj Gori, a i šire, Centar bi trebao da privuče najširu kulturnu i medijsku javnost kao i posjetioce najraznovrsnijeg karaktera od kojih posebnu grupu predstavljaju turisti i publika.