Manja slova Veća slova RSSMKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

Vijesti

09.03.2020.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti o planu revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra "Tamnica Jusovača", Podgorica

Ministarstvo kulture u saradnji sa partnerima objavljuje Javni poziv za konsultovanje zainteresovanje javnosti o planu revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra "Tamnica Jusovača". Osnovna ideja konsultovanja zainteresovane javnosti je uključivanje svih stejkholdera u cjelokupan proces, od samog početka kreiranja ideje i izrade tehničke dokumentacije revitalizacije nekadašnje „Tamnice Jusovača“, naročito u pogledu definisanja buduće namjene kompleksa i programsko-produkcionih cjelina.

07.03.2020.

Kreativna Crna Gora: Podrška industriji video igara, „Bleak Faith“ na globalnom tržištu

Kreativna Crna Gora: Podrška industriji  video igara, „Bleak Faith“ na globalnom tržištu

U okviru kampanje „Živimo kulturu“, koju već drugu godinu realizuje Ministarstvo kulture, nastavljamo sa predstavljanjem stvaralaca čiji je rad podržan na drugom konkursu programa „Kreativna Crna Gora”. Od trinaest projekata, po konceptu i interesovanju van naših granica, izdvaja se „Bleak Faith - Forsaken” (Sumorna vjera: Odbačeni), crnogorski projekat ICT-a, prvi ove vrste u oblasti razvoja video igara kod nas. DEMO ove video igre već je fascinirao široku svjetsku gaming scenu, a kreatori koncepta su programer iz Podgorice Mirko Stanić i njegov brat Mišo Vukčević.

06.03.2020.

Javni konkurs za NVO „Razvijajmo kulturne navike!“

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi s Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, broj 14/18) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini („Službeni list CG“, broj 57/19), Komisija Ministarstva kulture za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija objavljuje JAVNI KONKURS „Razvijajmo kulturne navike!“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima umjetnosti i kulture

06.03.2020.

Kreativna Evropa: Objavljen konkurs za projekte književnog prevodilaštva

Kreativna Evropa: Objavljen konkurs za projekte književnog prevodilaštva

Ministarstvo kulture informiše da je Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila konkurs za projekte književnog prevodilaštva u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura.

04.03.2020.

Kreativna Crna Gora: Reciklaža u funkciji kreativnog proizvoda

Kreativna Crna Gora: Reciklaža u funkciji kreativnog proizvoda

Kampanju „Živimo kulturu“, koju Ministarstvo kulture realizuje drugu godinu za redom, nastavljamo predstavljanjem autora čiji je rad podržan na drugom konkursu, u okviru programa „Kreativna Crna Gora”. Projekat „LAB“, grupe arhitekata iz Podgorice, jedan je od trinaest iz oblasti kreativnih industrija kojima smo dali podršku ove godine.

04.03.2020.

Kreativna Evropa: Produžen konkurs za projekte kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu

Kreativna Evropa: Produžen konkurs za projekte kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga namijenjenih jačanju saradnje u kulturnom i kreativnom sektoru u zemljama Zapadnog Balkana produžen je do 31. marta 2020. godine u 17 časova. Podsjećamo da je ovaj konkurs namijenjen institucijama i organizacijama koje pripadaju jednoj od sljedećih kategorija: - organizacije ili udruženja koja djeluju u oblasti kulturnih i kreativnih industrija (osim audio-vizuelnog sektora); - nacionalni savjeti koji se bave kulturnim i kreativnim industrijama (osim AV sektora); - javne ustanove na lokalnom, regionalnom ili centralnom nivou koje se bave kulturnim i kreativnim industrijama (osim AV sektora).

02.03.2020.

Ministar Bogdanović sa predstavnicima Sindikata kulture Crne Gore: Izgradnja prve zgrade za zaposlene u kulturi počinje u maju na Cetinju

Ministar Bogdanović sa predstavnicima Sindikata kulture Crne Gore:  Izgradnja prve zgrade za zaposlene u kulturi počinje u maju na Cetinju

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović učestvovao je u radnom dijelu Skupštine sindikata Crne Gore koja se održava u Budvi, u okviru koje je razgovarao sa predsjednikom Sindikata kulture Crne Gore Željkom Kalezićem i predstavnicima svih nacionalnih institucija kulture. Ministar Bogdanović konstatovao je izuzetno dobru i kvalitetnu saradnju sa reprezentativnim Sindikatom kulture i iskazao spremnost za zajednički rad na daljem unapređenju socio-ekonomskog položaja zaposlenih u kulturi. Prioritet će, kako je naglasio, biti rješavanje stambenih pitanja.

02.03.2020.

Kreativna Crna Gora: Prototip proizvodnja i međunarodna promocija za art tepihe „Šara“

Kreativna Crna Gora: Prototip proizvodnja  i međunarodna promocija za art tepihe „Šara“

Kampanju „Živimo kulturu“, koju realizuje Ministarstvo kulture, nastavljamo predstavljanjem autora čiji je rad podržan na drugom konkursu, u okviru programa „Kreativna Crna Gora”. Među 13 projekata iz oblasti kreativnih industrija kojima smo dali podršku ove godine, posebno mjesto zaslužila je i serija proizvoda objedinjenih pod nazivom „Šara“, čija je autorka likovna umjetnica iz Podgorice Sonja Đuranović.

27.02.2020.

Ministar Bogdanović nakon sjednice Vlade: Regionalni hab u Bijelom Polju osnažiće razvoj kreativnih industrija na sjeveru Crne Gore

Ministar Bogdanović nakon sjednice Vlade: Regionalni hab u Bijelom Polju osnažiće razvoj kreativnih industrija na sjeveru Crne Gore

„Uspostavljanjem regionalnog haba u Bijelom Polju želimo da strateški, infrastrukturno, administrativno i programski osnažimo i afirmišemo razvoj kreativnih i kulturnih industrija u sjevernom dijelu naše države“, kazao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović na pres konferenciji nakon današnje sjednice Vlade Crne Gore, na kojoj je usvojena Informacija o aktivnostima na uspostavljanju kreativnog haba u Bijelom Polju.

27.02.2020.

Ministar Bogdanović i rektor Vukotić: Berza preduzetničkih ideja podsticaj kreativnom sektoru i razvoju biznisa u kulturi

Ministar Bogdanović i rektor Vukotić: Berza preduzetničkih ideja podsticaj kreativnom sektoru i razvoju biznisa u kulturi

Sporazum o saradnji na projektu „Berza preduzetničkih ideja u kreativnim industrijama“ danas su na Univerzitetu Donja Gorica potpisali ministar kulture Aleksandar Bogdanović i rekotor ovog univerziteta Veselin Vukotić.„Sporazumom je predviđena saradnja u okviru desete, jubilarne, Berze preduzetničkih ideja Univerziteta Donja Gorica, koja će ove godine tematski biti fokusirana na oblast kreativnih industrija. Za početak, planirano je da u martu bude raspisan zajednički konkurs Ministarstva kulture i UDG za prikupljanje preduzetničkih ideja u dijelu kreativnih industrija...